Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2020

0
144

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Không quân năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Không quân

Điểm sàn Trường Sĩ quan Không quân năm 2020 như sau:

Ngành học Điểm sàn 2020
1. Chỉ huy tham mưu không quân (ĐH) 17
2. Cao đẳng kỹ thuật hàng không
Thí sinh miền Bắc 16
Thí sinh miền Nam 16

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Không quân

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Không quân năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Điểm chuẩn 2020
1. Chỉ huy tham mưu không quân (ĐH) 17
2. Cao đẳng kỹ thuật hàng không
Thí sinh miền Bắc 16
Thí sinh miền Nam 16
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Không quân các năm trước như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
1. Chỉ huy tham mưu không quân (ĐH) 17.3 16
2. Cao đẳng kỹ thuật hàng không
Thí sinh miền Bắc 21.5 20.6
Thí sinh miền Nam 20 18.45