Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2021

0
825

Trường Sĩ quan Không quân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Không quân năm 2021

Điểm sàn Trường Sĩ quan Không quân

Điểm sàn Trường Sĩ quan Không quân năm 2021 như sau:

Tên ngành/Đối tượng xét tuyển Điểm sàn
1. Chỉ huy tham mưu không quân (ĐH) 17.0
2. Cao đẳng kỹ thuật hàng không
Thí sinh miền Bắc 17.0
Thí sinh miền Nam 17.0

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Không quân

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Không quân năm 2021 như sau:

Tên ngành/Đối tượng XT
Điểm chuẩn 2021
1. Chỉ huy tham mưu không quân (ĐH) 19.6
2. Cao đẳng kỹ thuật hàng không
Thí sinh miền Bắc 23.6
Thí sinh miền Nam 23.6
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Không quân các năm trước như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn
2018 2019 2020
1. Chỉ huy tham mưu không quân (ĐH) 17.3 16 17.0
2. Cao đẳng kỹ thuật hàng không
Thí sinh miền Bắc 21.5 20.6 16.0
Thí sinh miền Nam 20 18.45 16.0