Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2020

0
161

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Phòng không – Không quân năm 2020.

Điểm sàn Học viện Phòng không – Không quân

Điểm sàn Học viện Phòng không – Không quân năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
1. Ngành Kỹ thuật hàng không
Nam miền Bắc A00, A01 19
Nam miền Nam 17.5
2. Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử
Nam miền Bắc A00, A01 17.5
Nam miền Nam 16

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Phòng không – Không quân

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Phòng không – Không quân năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
1. Ngành Kỹ thuật hàng không
Nam miền Bắc A00, A01 25.85
Nam miền Nam 24.7
2. Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử
Nam miền Bắc A00, A01 24.4
Nam miền Nam 22.9
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Phòng không – Không quân các năm trước như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn
  Năm 2018 Năm 2019
1. Ngành Kỹ thuật hàng không
Nam miền Bắc 20.4 23.55
Nam miền Nam 21.7 20.45
2. Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử
Nam miền Bắc 20.1 20.95
Nam miền Nam 19.25 15.05