Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự năm 2020

0
122

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Khoa học Quân sự năm 2020.

Điểm sàn Học viện Khoa học Quân sự

Điểm sàn Học viện Khoa học Quân sự năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Nam miền Bắc A00, A01 19
Nam miền Nam 18
Thí sinh nam toàn quốc D01, D02, D04 24
Thí sinh nữ toàn quốc 19

Lưu ý: Điểm sàn thí sinh nam/nữ toàn quốc khối D01, D02 và D04 chưa nhân hệ số.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
1. Ngành Ngôn ngữ Anh
Thí sinh Nam D01 25.19
Thí sinh Nữ 27.9
Xét tuyển HSG bậc THPT (nữ) 24.33
2. Ngành Ngôn ngữ Nga
Thí sinh Nam  D01, D02  24.76
Thí sinh Nữ  27.61
3. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Thí sinh Nam  D01, D04  24.54
Thí sinh Nữ  28.1
4. Ngành Quan hệ quốc tế
Thí sinh Nam D01  24.74
Thí sinh Nữ  28
5. Ngành Trinh sát kỹ thuật
Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01  26.25
Thí sinh Nam miền Nam  24.6
    Lưu ý: Điểm với khối D01, D02, D04 được tính theo công thức:
    ĐXT = (Toán + Văn + Ngoại ngữ hệ số 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự các năm trước như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn
  Năm 2018 Năm 2019
1. Ngành Ngôn ngữ Anh
Thí sinh Nam 17.54 23.98
Thí sinh Nữ 25.65 27.09
2. Ngành Ngôn ngữ Nga
Thí sinh Nam 20.25 18.64
Thí sinh Nữ 25.71 25.78
3. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Thí sinh Nam 20.73 21.78
Thí sinh Nữ 25.55 25.91
4. Ngành Quan hệ quốc tế
Thí sinh Nam 22.65 23.54
Thí sinh Nữ 26.14 24.61
5. Ngành Trinh sát kỹ thuật
Thí sinh Nam miền Bắc 23.85 21.25
Thí sinh Nam miền Nam 17.65 20.25