Điểm chuẩn Đại học An ninh Nhân dân năm 2021

0
1008

Trường Đại học An ninh Nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Điểm sàn Đại học An ninh Nhân dân

Điểm sàn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021 như sau:

Tên ngành Khối XT Điểm sàn 2021
Nghiệp vụ an ninh A01, C03, D01 17.75
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 22

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học An ninh Nhân dân

Điểm chuẩn trường Đại học An ninh nhân dân năm 2021 như sau:

Tên ngành Địa bàn Khối XT Điểm chuẩn
Ngành Nghiệp vụ An ninh
Thí sinh Nam Địa bàn 4 A00 24.86
A01 26.11
C03 25.21
D01 25.89
Địa bàn 5 A00 25.68
A01 26.36
C03 26.53
D01 26.88
Địa bàn 6 A00 24.01
A01 24.93
C03 24.38
D01 24.56
Địa bàn 7 A00 25.83
A01 26.9
C03 26.94
D01 26.48
Địa bàn 8 A00 23.04
A01 25.76
C03 22.41
Thí sinh Nữ Địa bàn 4 A00 27.35
A01 27.63
C03 27.2
D01 27.69
Địa bàn 5 A00 28.5
A01 27.91
C03 27.94
D01 29.51
Địa bàn 6 A00 25.68
A01 27.33
C03 26.01
D01 26.78
Địa bàn 7 A00 27.49
A01 28.14
C03 27.84
D01 28.69

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân năm 2020 như sau:

Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn 2020
Đợt 1 Đợt 2
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nam) A01 19.54 23.28
C03 20.06
D01 21.54
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nữ) A01 25.29 /
C03 26.06 /
D01 25.21 /
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 23.84 24.34

Lưu ý:

  • Chương trình Gửi đào tạo tại Học viện Quân Y chỉ tuyển nam.
  • Xét tuyển bổ sung đợt 2 chỉ tuyển nam, trong đó có 16 chỉ tiêu (12 chỉ tiêu ngành Nghiệp vụ an ninh và 04 chỉ tiêu Gửi đào tạo Học viện Quân Y).

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học An ninh nhân dân các năm trước như sau:

Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
2018 2019
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nam) A01 23.9 Không tuyển sinh
C03 23.6
D01 22.95
Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh nữ) A01 24.3
C03 24.25
D01 24.55
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y B00 18.45