Điểm chuẩn Học viện Quân Y năm 2020

0
171

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Học viện Quân Y năm 2020.

Điểm sàn Học viện Quân Y

Điểm sàn Học viện Quân Y năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Y khoa quân sự A00, B00 22

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân Y

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân Y năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Điểm chuẩn 2020 Tiêu chí phụ
Ngành Y khoa quân sự
Thí sinh nam miền Bắc 26.5 Thí sinh mức điểm 26.5 xét tiêu chí phụ:
+ Điểm Toán (A00) >= 9.0
+ Điểm Sinh (A00) >= 9.0
Thí sinh nữ miền Bắc 28.65 Thí sinh mức điểm 28.65 xét tiêu chí phụ:
+ Điểm Toán (A00) >= 9.4
+ Điểm Sinh (A00) >= 8.5
Thí sinh nam miền Nam 25.5
Thí sinh nữ miền Nam 28.3
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân Y các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Ngành Y khoa quân sự
Thí sinh nam miền Bắc A00 20.05 25.25
B00 22.35 23.55
Thí sinh nữ miền Bắc A00 25.65 26.15
B00 24.2 26.65
Thí sinh nam miền Nam A00 20.6 23.7
B00 21.05 22.1
Thí sinh nữ miền Nam A00 26.35 23.65
B00 24.15 25.35