Điểm chuẩn Học viện Quân Y năm 2021

0
793

Học viện Quân Y chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Quân y năm 2021

Điểm sàn Học viện Quân Y

Điểm sàn Học viện Quân Y năm 2021 như sau:

Ngành xét tuyển Khối XT Điểm sàn
Y khoa quân sự A00, B00 22

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân Y

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân Y năm 2021 như sau:

Tên ngành/Đối tượng XT
Điểm chuẩn Tiêu chí phụ
Thí sinh Nam miền Bắc
Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia 24.35
Xét HSG bậc THPT 24.35
Xét kết quả thi THPT 26.45 Toán >= 8.2, Hóa >= 9.25
Thí sinh Nữ miền Bắc
Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia 26.45
Xét HSG bậc THPT 28.2
Xét kết quả thi THPT 28.5
Thí sinh Nam miền Nam
Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia 24.25
Xét HSG bậc THPT 24.25
Xét kết quả thi THPT 25.55 Toán >= 8.8, Hóa >= 8.0
Xét học bạ THPT 27.68
Thí sinh Nữ miền Nam
Xét kết quả thi THPT 27.9
Xét học bạ THPT 29.43

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quân Y các năm trước như sau:

Tên ngành/Đối tượng XT
Khối XT
Điểm chuẩn
2018 2019 2020
Ngành Y khoa quân sự
Thí sinh nam miền Bắc A00 20.05 25.25 26.5
B00 22.35 23.55
Thí sinh nữ miền Bắc A00 25.65 26.15 28.65
B00 24.2 26.65
Thí sinh nam miền Nam A00 20.6 23.7 25.5
B00 21.05 22.1
Thí sinh nữ miền Nam A00 26.35 23.65 28.3
B00 24.15 25.35