Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2020

0
252

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp

Điểm sàn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 16
Thí sinh nam miền Nam 15

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 24.05
Thí sinh nam miền Nam 22.5
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 19.35 20.85
Thí sinh nam miền Nam 19.65 18.7