Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2022

2355

Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2022

Điểm sàn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp

Điểm sàn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2022 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01
Thí sinh nam miền Nam

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2022 như sau:

Tên ngành/ Đối tượng xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2022
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 19
Thí sinh nam miền Nam 22.7

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành/ Đối tượng xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2022
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc (Xét điểm thi THPT) A00, A01 24.8
Thí sinh nam miền Nam
Xét kết quả thi THPT 23.65
Xét học bạ THPT 23.54

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp các năm 2018, 2019, 2020 như sau:

Tên ngành/ Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm chuẩn
2018 2019 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 19.35 20.85 24.05
Thí sinh nam miền Nam 19.65 18.7 22.5