Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2020

0
145

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2020.

Điểm sàn Đại học Phòng cháy Chữa cháy

Điểm sàn trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Hệ ĐHCQ trong ngành Công an 17.75
Hệ ĐHCQ ngoài ngành Công an 13

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Phòng cháy Chữa cháy

  • Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2020 như sau:
Tên ngành
Điểm chuẩn 2020
Đợt 1 Đợt 2
ĐHCQ trong ngành Công an (Nam phía Bắc) 27.11
ĐHCQ trong ngành Công an (Nữ phía Bắc) 28.39
ĐHCQ trong ngành Công an (Nam phía Nam) 26.95
ĐHCQ trong ngành Công an (Nữ phía Nam) 27.65
ĐHCQ hệ dân sự 13