Điểm chuẩn trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2021

0
468

Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2021

Điểm sàn trường Đại học PCCC năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Hệ ĐHCQ trong ngành Công an 17.75
Hệ ĐHCQ ngoài ngành Công an 13.0

Điểm chuẩn trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
ĐHCQ trong ngành Công an (Nam phía Bắc) 24.09
ĐHCQ trong ngành Công an (Nữ phía Bắc) 26.96
ĐHCQ trong ngành Công an (Nam phía Nam) 21.43
ĐHCQ trong ngành Công an (Nữ phía Nam) 25.25
ĐHCQ hệ dân sự 13.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm 2021 dưới đây

Tên ngành
Điểm chuẩn 2020
ĐHCQ trong ngành Công an (Nam phía Bắc) 27.11
ĐHCQ trong ngành Công an (Nữ phía Bắc) 28.39
ĐHCQ trong ngành Công an (Nam phía Nam) 26.95
ĐHCQ trong ngành Công an (Nữ phía Nam) 27.65
ĐHCQ hệ dân sự 13