Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2020

0
196

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Lục quân 2

Điểm sàn Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
1. Ngành Sĩ quan chỉ huy tham mưu – Lục quân cấp phân đội
Quân khu 4 (Quảng trị + TT.Huế) A00, A01 25.55
Quân khu 5 24.05
Quân khu 7 24.35
Quân khu 9 24.8
2. Ngành Quân sự cơ sở (Đại học)
Quân khu 5 C00 15.5
Quân khu 7 16.25
Quân khu 9 17
3. Ngành Quân sự cơ sở (Cao đẳng)
Quân khu 5 C00 12
Quân khu 7 15.25
Quân khu 9 10.5
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 2 các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Ngành Sĩ quan chỉ huy tham mưu – Lục quân cấp phân đội
Quân khu 4 (Quảng trị + TT.Huế) A00, A01 21.05 22.85
Quân khu 5 18.7 21.5
Quân khu 7 19.3 21.05
Quân khu 9 19.9 21.6