Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2022

1183

Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Thông tin năm 2022

Điểm sàn Trường Sĩ quan Thông tin

Điểm sàn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2022 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01
Thí sinh nam miền Nam

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Thông tin

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Thông tin năm 2022 như sau:

Đối tượng xét tuyển Điểm chuẩn Tiêu chí phụ
Thí sinh miền Bắc 20.95
Thí sinh miền Nam 23.2 TCP1: Toán >= 8.2, TCP2: Lý >= 7.5

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành/ Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm chuẩn
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 24.7
Thí sinh nam miền Nam
Xét kết quả thi THPT 23.3
Xét học bạ THPT 23.4

Tham khả điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Thông tin các năm 2018, 2019, 2020 như sau:

Tên ngành/ Đối tượng xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn
2018 2019 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp  
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 20.25 19.4 23.95
Thí sinh nam miền Nam 18.35 18.75 24.2