Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2020

0
208

Điểm sàn, điểm chuẩn trúng tuyển chính thức, điểm trúng tuyển đợt bổ sung Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) năm 2020.

Điểm sàn Trường Sĩ quan Thông tin

Điểm sàn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2020 như sau:

Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm sàn 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 15
Thí sinh nam miền Nam 15

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Thông tin

  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2020 như sau:
Khu vực xét tuyển
Khối XT Điểm chuẩn 2020
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 23.95
Thí sinh nam miền Nam 24.2
  • Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Sĩ quan Thông tin các năm trước như sau:
Tên ngành
Khối XT Điểm chuẩn
Năm 2018 Năm 2019
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp
Thí sinh nam miền Bắc A00, A01 20.25 19.4
Thí sinh nam miền Nam 18.35 18.75