Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Mã ngành: 7850102)

4948

Nằm ở giao điểm giữa kinh tế và môi trường, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên đóng một vai trò quan trọng trong việc cân nhắc giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Đây là một lĩnh vực đầy thách thức và cơ hội, nơi cung cấp các công cụ để phân tích và giải quyết các vấn đề về việc sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.

nganh kinh te tai nguyen thien nhien

1. Giới thiệu chung về ngành

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là gì?

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là lĩnh vực học tập và nghiên cứu về việc quản lý và sử dụng các tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh kinh tế. Nó bao gồm việc nghiên cứu về cách thức con người sử dụng tài nguyên như đất đai, nước, khí hậu, đa dạng sinh học, và nhiều hơn nữa.

Ngành học này kết hợp giữa lý thuyết kinh tế và nguyên tắc khoa học về môi trường để đề xuất các giải pháp cho việc quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chẳng hạn, nhà kinh tế tài nguyên có thể phân tích chi phí và lợi ích của việc đặt ra các chính sách bảo vệ môi trường, hoặc ứng dụng lý thuyết kinh tế để giải quyết vấn đề quá sử dụng tài nguyên.

Chương trình đào tạo trong ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên thường bao gồm các khóa học về kinh tế vi mô, kinh tế vi mô, thống kê, quản lý tài nguyên, địa lý, môi trường, và luật môi trường.

Các tốt nghiệp viên trong ngành này thường tìm kiếm việc làm trong các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, công ty tư vấn, và học viện.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp xã hội đạt được sự phát triển bền vững, trong đó cả sự thịnh vượng kinh tế và bảo vệ môi trường được đảm bảo.

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có mã ngành là 7850102.

2. Các trường ngành và điểm chuẩn Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Dựa theo thông tin tuyển sinh mới nhất từ các trường đại học trên toàn quốc, TrangEdu đã tổng hợp danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Chi tiết các trường tuyển sinh ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên năm 2023 và điểm chuẩn mới nhất như sau:

TTTên trườngĐiểm chuẩn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
1Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội22
2Trường Đại học Kinh tế quốc dân26.35
3Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM15
4Trường Đại học Cần Thơ22.05

3. Các khối thi ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Các khối xét tuyển vào ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên vào các trường đại học phía trên bao gồm:

  • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
  • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)
  • Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
  • Và một số khối xét tuyển ít được sử dụng khác như: B00, C00, C02, C07 và D07

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Các bạn có thể tham khảo chương trình học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Kỹ năng mềm
Pháp luật đại cương
Tiếng Anh 1, 2, 3
Toán cao cấp
Tin học đại cương
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng – an ninh
II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1/ Kiến thức cơ sở ngành
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Tài chính – Tiền tệ
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Nguyên lý thống kê kinh tế
Cơ sở khoa học môi trường
Nguyên lý kế toán
Quản trị học
Học phần tự chọn, bao gồm:
Tâm lý quản lý
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Kinh tế đầu tư
Quản lý nhà nước về kinh tế
Tài chính công
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám
2/ Kiến thức ngành
Học phần bắt buộc, bao gồm:
Cơ sở lý thuyết trong kinh tế tài nguyên và môi trường
Kinh tế công cộng
Phân tích chi phí – lợi ích
Kinh tế học biến đổi khí hậu
Phương pháp nghiên cứu kinh tế
Kế toán tài chính
Thương mại và tài nguyên môi trường
Quản lý dự án tài nguyên và môi trường
Hạch toán quản lý môi trường
Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường
Kinh tế môi trường
Kỹ năng phát triển nghề nghiệp
Kinh tế tài nguyên biển
Kiến tập
Thực hành nghề nghiệp
Đề án môn học – Kinh tế tài nguyên và môi trường
Học phần tự chọn, bao gồm (Chọn 3 môn):
Tiếp cận cộng đồng trong quản lý tài nguyên
Dự báo phát triển kinh tế xã hội
Du lịch sinh thái
Kiểm soát ô nhiễm môi trường
Thống kê tài nguyên và môi trường
Đánh giá tác động môi trường
Kiểm toán môi trường
3/ Kiến thức chuyên sâu
Chuyên sâu về Kinh tế tài nguyên và môi trường
Quản lý kinh tế môi trường
Quản lý kinh tế tài nguyên
Kinh tế tài nguyên du lịch
Kinh tế tài nguyên đất
Kinh tế tài nguyên nước
Kinh tế tài nguyên năng lượng và khoáng sản
Kinh tế tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
Chuyên sâu về Kinh tế tài nguyên biển
Kinh tế tài nguyên sinh vật biển
Kinh tế tài nguyên năng lượng và khoáng sản biển
Kinh tế tài nguyên du lịch biển
Quản lý tổng hợp vùng ven biển
4/ Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Các môn thay thế đồ án tốt nghiệp
Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường
Phân tích tổng hợp trong kinh tế tài nguyên
Phân tích tổng hợp trong kinh tế môi trường
Chuyên ngành kinh tế tài nguyên biển
Phân tích tổng hợp quản lý tài nguyên biển
Phân tích tổng hợp kinh tế tài nguyên biển

5. Cơ hội việc làm của ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Một số cơ hội việc làm phổ biến trong ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên như sau:

  • Làm việc tại các cơ quan chính phủ cấp quốc gia, tỉnh hoặc địa phương, giúp định hình các chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
  • Có nhiều cơ hội làm việc tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước, nơi chuyên viên có thể tập trung vào các vấn đề như bảo tồn, quản lý tài nguyên, và phát triển bền vững.
  • Các công ty tư vấn môi trường thường tìm kiếm các chuyên gia có kiến thức trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên thiên nhiên để giúp đưa ra lời khuyên về các vấn đề quản lý tài nguyên và môi trường.
  • Bạn có thể lựa chọn theo đuổi sự nghiệp trong nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Điều này thường đòi hỏi việc hoàn thành chương trình sau đại học.
  • Các công ty, đặc biệt là trong ngành năng lượng, sản xuất và dịch vụ môi trường, cần những người hiểu về kinh tế tài nguyên thiên nhiên để giúp họ hoạt động một cách bền vững và tuân thủ các quy định môi trường.
  • Một số tổ chức tài chính đang tìm kiếm những người hiểu về cả kinh tế và môi trường để đánh giá rủi ro và cơ hội đầu tư liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và dự án bảo vệ môi trường.

6. Mức lương ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mức lương bình quân của nhân sự ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là từ 7 – 8 triệu đồng/tháng. Với những người có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên, mức lương có thể từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Với kiến thức từ ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, bạn không chỉ trở thành một chuyên gia trong việc phân tích và đưa ra các giải pháp về việc sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên, mà còn đóng góp vào sự bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Việc chúng ta quản lý tài nguyên hôm nay sẽ quyết định tương lai của chúng ta ngày mai. Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên – nơi sự thông minh của con người gặp gỡ và bảo vệ quý giá của thiên nhiên.

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.