Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (Mã ngành: 7850102)

0
497

Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam là rừng vàng, biển bạc. Tuy nhiên nếu không có hướng sử dụng và cách quản lý phù hợp chắc chắn những thứ đó đều sẽ sớm cạn kiệt.

Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu về ngành học Kinh tế tài nguyên thiên nhiên nhé.

nganh kinh te tai nguyen thien nhien

Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là gì?

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (tiếng Anh là Natural Resource Economics) là ngành học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng am hiểu về kinh tế tài nguyên – môi trường, có khả năng giải quyết các vấn đề của môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiện nay, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên giúp sinh viên có khả năng phân tích kinh tế các giá trị tài nguyên thiên nhiên, có khả năng xây dựng các dự án về tài nguyên và môi trường, các chính sách quản lý tài nguyên theo các cấp khác nhau, các chính sách thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Các trường ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Dựa theo thông tin tuyển sinh mới nhất từ các trường đại học trên toàn quốc, TrangEdu đã tổng hợp danh sách các trường tuyển sinh ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Chi tiết các trường có ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên như sau:

 • Khu vực miền Bắc
Tên trường Khối XT Điểm chuẩn 2020
Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội , C00, C07, 15
Đại học Kinh tế quốc dân ,,, 25.6
Đại học Thủy Lợi (ngành Kinh tế) ,,, D07
 • Khu vực miền Nam
Tên trường Khối XT Điểm chuẩn 2020
Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM ,,, 14
Đại học Cần Thơ ,,, C02 21.5

Các khối thi ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Các khối xét tuyển vào ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên vào các trường đại học phía trên bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • Và một số khối xét tuyển ít được sử dụng khác như: B00, C00, C02, C07 và D07

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Các bạn có thể tham khảo chương trình học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 • Kỹ năng mềm
 • Pháp luật đại cương
 • Tiếng Anh 1
 • Tiếng Anh 2
 • Tiếng Anh 3
 • Toán cao cấp
 • Tin học đại cương
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh

II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở ngành

Học phần bắt buộc:

 • Tài chính – Tiền tệ
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý thống kê kinh tế
 • Cơ sở khoa học môi trường
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị học

Tự chọn (Chọn 3 môn):

 • Tâm lý quản lý
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Kinh tế đầu tư
 • Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Tài chính công
 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám

2. Kiến thức ngành

Học phần bắt buộc:

 • Cơ sở lý thuyết trong kinh tế tài nguyên và môi trường
 • Kinh tế công cộng
 • Phân tích chi phí – lợi ích
 • Kinh tế học biến đổi khí hậu
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kế toán tài chính
 • Thương mại và tài nguyên môi trường
 • Quản lý dự án tài nguyên và môi trường
 • Hạch toán quản lý môi trường
 • Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường
 • Kinh tế môi trường
 • Kỹ năng phát triển nghề nghiệp
 • Kinh tế tài nguyên biển
 • Kiến tập
 • Thực hành nghề nghiệp
 • Đề án môn học – Kinh tế tài nguyên và môi trường

Tự chọn (Chọn 3 môn):

 • Tiếp cận cộng đồng trong quản lý tài nguyên
 • Dự báo phát triển kinh tế xã hội
 • Du lịch sinh thái
 • Kiểm soát ô nhiễm môi trường
 • Thống kê tài nguyên và môi trường
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Kiểm toán môi trường

3. Kiến thức chuyên sâu

Chuyên sâu về Kinh tế tài nguyên và môi trường

 • Quản lý kinh tế môi trường
 • Quản lý kinh tế tài nguyên
 • Kinh tế tài nguyên du lịch
 • Kinh tế tài nguyên đất
 • Kinh tế tài nguyên nước
 • Kinh tế tài nguyên năng lượng và khoáng sản
 • Kinh tế tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

Chuyên sâu về Kinh tế tài nguyên biển

 • Kinh tế tài nguyên sinh vật biển
 • Kinh tế tài nguyên năng lượng và khoáng sản biển
 • Kinh tế tài nguyên du lịch biển
 • Quản lý tổng hợp vùng ven biển

4. Thực tập và Đồ án tốt nghiệp

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Các môn thay thế đồ án tốt nghiệp

Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường

 • Phân tích tổng hợp trong kinh tế tài nguyên
 • Phân tích tổng hợp trong kinh tế môi trường

Chuyên ngành kinh tế tài nguyên biển

 • Phân tích tổng hợp quản lý tài nguyên biển
 • Phân tích tổng hợp kinh tế tài nguyên biển

Cơ hội việc làm ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có thể thử sức bản thân ở một số vị trí công việc chuyên ngành như sau:

 • Chuyên gia phân tích và xây dựng chính sách quản lý kinh tế, tài nguyên môi trường tại các cơ quan nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường
 • Chuyên viên, cán bộ Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý vườn quốc gia, quản lý di sản thiên nhiên, quản lý các dự án tài nguyên và môi trường
 • Chuyên viên quản lý tại các bộ phận kinh tế, kế hoạch, thị trường tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan tới tài nguyên môi trường
 • Cán bộ quản lý dự án tại các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế thực hiện các dự án bảo tồn tài nguyên và sử dụng bền vững tài nguyên, thiên nhiên môi trường
 • Giảng viên nghiên cứu và đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
 • Chuyên viên định giá tại ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan tới hàng hóa tài nguyên thiên nhiên và môi trường