Đại học Quốc gia Hà Nội

0
666

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong hai hệ thống trường đại học cấp quốc gia tại Việt Nam.

GIỚI THIỆU CHUNG

  • Tên trường: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Tên tiếng Anh: Vietnam National University (VNU)
  • Loại trường: Công lập
  • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
  • Lĩnh vực: Đa ngành
  • Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 0437 547 670
  • Email: media@vnu.edu.vn
  • Website: https://www.vnu.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/VNU.DHQG

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những hệ thống trường quốc gia bao gồm 6 trường đại học thành viên và 4 Khoa trực thuộc, cụ thể như sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

7. KHOA Y DƯỢC – ĐHQG HÀ NỘI

8. KHOA LUẬT – ĐHQG HÀ NỘI

9. KHOA QUỐC TẾ – ĐHQG HÀ NỘI

10. KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH – ĐHQG HÀ NỘI