Ngành Khai thác vận tải (Mã ngành: 7840101)

0
154

Dịch vụ vận tải Logistics đang là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới và trở thành một ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực logistics và vận tải tại Việt Nam cung cấp cơ hội việc làm và phát triển bản thân cho thế hệ trẻ trong tương lai. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm cơ hội với ngành học này thì hãy tiếp tục đọc bài viết này nhé.

Giới thiệu chung về ngành

Khai thác vận tải là ngành gì?

Khai thác vận tải là ngành học nghiên cứu về quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng giao dịch hàng hóa cùng với các thông tin liên quan tới đầu vào (các chuyên liệu vật tư) và đầu ra (các sản phẩm cuối cùng) từ ban đầu cho tới khi tiêu thụ, còn biết tới là khâu hậu cần trong vận chuyển.

nganh khai thac van tai

Ngành Khai thác vận tải học những gì?

Sinh viên theo học ngành Khai thác vận tải sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng về:

 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các dịch vụ vận tải đa phương thức
 • Kỹ năng phân tích luồng hàng, xác định nhu cầu của khách hàng
 • Quy hoạch trung tâm phân phối và quản trị quy trình phân phối từ các đầu mối tới khách hàng
 • Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công tác đóng gói, kho bãi, xếp dỡ, giao nhận, vận tải và cung ứng
 • Khả năng phân tích hiệu quả hoạt động khai thác vận tải logistics
 • Xây dựng quy trình khai thác, phát triển và quản trị chuỗi cung ứng

Tham khảo về các môn học ngành Khai thác vận tải ở phần dưới bài viết nhé.

Ngành học liên quan: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Các trường đào tạo ngành Khai thác vận tải

Trường đào tạo Điểm chuẩn 2020
Đại học Giao thông vận tải TPHCM 23.8
Đại học Giao thông vận tải 21.95
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 17
Cao đẳng Hàng hải I /

Các khối thi ngành Khai thác vận tải

Các bạn có thể đăng ký xét tuyển ngành Khai thác vận tải với 4 tổ hợp môn xét tuyển sau:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng

Chương trình đào tạo ngành Khai thác vận tải

I. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

Học kỳ 1

 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2
 • Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3
 • Giải tích
 • Tin học đại cương
 • Kỹ năng mềm
 • Hóa học
 • Giáo dục thể chất 1

Học kỳ 2

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
 • Đại số tuyển tính
 • Địa lý giao thông vận tải
 • Hình họa – Vẽ kỹ thuật
 • Khoa học quản lý
 • Pháp luật kinh tế
 • Chọn 1 trong 2 học phần: Tâm lý học quản lý/Văn hóa kinh doanh
 • Giáo dục thể chất 2

Học kỳ 3

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
 • Kinh tế vận tải
 • Giáo dục thể chất 3
 • Marketing dịch vụ vận tải
 • Tổ chức xếp dỡ
 • Logistics
 • Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
 • Chọn 1 trong 2 học phần: Xác xuất thống kê/Toán kinh tế

Học kỳ 4

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Giáo dục thể chất 4
 • Chiến lược kinh doanh
 • Nhập môn tổ chức vận tải ô tô
 • Nguyên lý thống kê
 • Nhập môn Tổ chức vận tải đường thủy
 • Nhập môn tổ chức vận tải đường sắt
 • An toàn vận tải
 • Mô hình hóa quá trình vận tải
 • Chọn 1 trong 2 học phần: Chất lượng dịch vụ vận tải/Quản lý nhà nước về kinh tế

Học kỳ 5

 • Chọn 1 trong 3 học phần: Tiếng Anh B1/Tiếng Nga B1/Tiếng Pháp B1
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
 • Bảo hiểm giao thông vận tải
 • Định mức kinh tế kỹ thuật
 • Thống kê vận tải
 • Thương vụ vận tải
 • Chọn 1 trong 2 học phần: Tổ chức vận tải đa phương thức/Lý thuyết tổ chức sản xuất

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

1/ Chuyên ngành Điều khiển các quá trình vận tải

Học kỳ 6

 • Thực tập cơ sở vật chất và kỹ thuật
 • Quy hoạch giao thông vận tải
 • Quản lý dự án đầu tư giao thông vận tải
 • Phương tiện vận tải đường sắt
 • Công nghệ vận tải
 • Điều khiển chạy tàu trên đường sắt 1
 • Điều khiển chạy xe trên đường bộ
 • Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh chuyên ngành/Tiếng Nga chuyên ngành/Tiếng Pháp chuyên ngành)

Học kỳ 7

 • Điều khiển cảng hàng không sân bay
 • Điều hành phối hợp các phương tiện vận tải
 • Điều khiển chạy tàu trên đường sắt 2
 • Kế hoạch vận tải đường sắt
 • Chỉ huy vận hành đoàn tàu thủy
 • Thông tin tín hiệu đường sắt
 • Phân tích quá trình vận chuyển
 • Tự chọn 1 trong 2 học phần: Marketing vận tải đường sắt/Định mức kỹ thuật lao động VTĐS)

Học kỳ 8

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Đồ án tốt nghiệp

2/ Chuyên ngành Khai thác và Quản lý đường sắt đô thị

Học kỳ 6

 • Quy hoạch giao thông vận tải
 • Thực tập cơ sở vật chất và kỹ thuật
 • Quản lý dự án đầu tư giao thông vận tải
 • Phương tiện vận tải đường sắt
 • Thiết kế ga đường sắt đô thị
 • TKMH Thiết kế ga đường sắt đô thị
 • Kinh tế và kế hoạch vận tải đường sắt đô thị
 • Điểu khiển chạy tàu trên đường sắt quốc gia
 • Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh chuyên ngành/Tiếng Nga chuyên ngành/Tiếng Pháp chuyên ngành)

Học kỳ 7

 • Điều tra dự báo luồng hành khách đường sắt đô thị
 • Tài chính kế toán đường sắt đô thị
 • Thông tin tín hiệu đường sắt
 • Điều khiển chạy tàu trên đường sắt đô thị
 • TKMH Điều khiển chạy tàu trên đường sắt đô thị
 • Tổ chức vận chuyển hành khách trên đường sắt đô thị
 • Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt
 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt đô thị
 • Tự chọn 1 trong 2 học phần: Dự án kỹ thuật phát triển đường sắt đô thị/Marketing vận tải đường sắt

Học kỳ 8

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Đồ án tốt nghiệp

3/ Chuyên ngành Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải đô thị

Học kỳ 6

 • Quy hoạch giao thông vận tải
 • Thực tập kỹ thuật và nghiệp vụ
 • Quản lý dự án đầu tư giao thông vận tải
 • Phương tiện vận tải
 • Đánh giá hệ thống GTVT đô thị
 • Quy hoạch đô thị
 • Điều tra dự báo trong QHGTVT đô thị
 • Tự chọn 1 trong 2 học phần: Quản lý đô thị/Quản lý doanh nghiệp dịch vụ công cộng đô thị
 • Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh chuyên ngành/Tiếng Nga chuyên ngành/Tiếng Pháp chuyên ngành)

Học kỳ 7

 • Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng
 • Quy hoạch GTVT đô thị
 • TKMH Quy hoạch GTVT đô thị
 • ITS trong Quy hoạch & Quản lý GTVT đô thị
 • Quản lý & Tổ chức giao thông đô thị
 • Thực hành Quy hoạch & quản lý giao thông đô thị
 • Tự chọn 2 trong 3 học phần: Quy hoạch chi tiết cơ sở dịch vụ vận tải đô thị/Quy hoạch hạ tầng tiện ích đô thị/Quy hoạch chi tiết đường đô thị

Học kỳ 8

 • Thực tập tốt nghiệp
 • Đồ án tốt nghiệp