Điểm chuẩn

Thư mục đăng tải những bài viết điểm chuẩn của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc.

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Thông tin năm 2021

0
Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm:...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp năm 2021

0
Trường Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm: Thông tin tuyển...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2021

0
Trường Sĩ quan Phòng hóa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2021

0
Trường Sĩ quan Pháo binh chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2021

0
Trường Sĩ quan Lục quân 2 chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2021

0
Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021. Xem thêm: Thông tin...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2021

0
Trường Sĩ quan Không quân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021. Xem thêm: Thông tin tuyển sinh...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2021

0
Trường Sĩ quan Đặc công chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ...

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Công Binh năm 2021

0
Trường Sĩ quan Công Binh (Đại học Ngô Quyền) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021. Xem thêm: Thông tin...

Điểm chuẩn Trường sĩ quan Chính trị năm 2021

0
Trường Sĩ quan Chính trị chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021. Điểm sàn Trường sĩ quan Chính...

NHIỀU NGƯỜI XEM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM