Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021

0
3450

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2022

Điểm sàn HCMUE năm 2021

Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2021 của trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021:

Tên ngành Điểm sàn
Giáo dục Mầm non 20.0
Giáo dục Tiểu học 20.0
Giáo dục Đặc biệt 19.0
Giáo dục Chính trị 20.0
Giáo dục Thể chất 18.0
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 19.0
Sư phạm Toán học 23.0
Sư phạm Tin học 19.0
Sư phạm Vật lý 22.0
Sư phạm Hoá học 23.0
Sư phạm Sinh học 19.5
Sư phạm Ngữ văn 22.0
Sư phạm Lịch sử 20.0
Sư phạm Địa lý 20.0
Sư phạm Tiếng Anh 23.0
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 20.0
Sư phạm Khoa học tự nhiên 20.0
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 20.0
Giáo dục học 19.0
Quản lý giáo dục 19.0
Ngôn ngữ Anh 23.0
Ngôn ngữ Nga 19.0
Ngôn ngữ Pháp 19.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 22.0
Ngôn ngữ Nhật 22.0
Ngôn ngữ Hàn quốc 23.0
Văn học 19.0
Tâm lý học 23.0
Tâm lý học giáo dục 19.0
Quốc tế học 20.0
Việt Nam học 19.0
Hoá học 19.0
Công nghệ thông tin 19.0
Công tác xã hội 19.0

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Giáo dục mầm non 24.0
Giáo dục tiểu học 28.18
Giáo dục đặc biệt 25.7
Giáo dục chính trị 27.9
Giáo dục thể chất 25.37
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 25.48
Sư phạm Toán học 29.52
Sư phạm Tin học 26.98
Sư phạm Vật lý 29.07
Sư phạm Hóa học 29.75
Sư phạm Sinh học 28.67
Sư phạm Ngữ văn 28.57
Sư phạm Lịch sử 27.8
Sư phạm Địa lý 27.2
Sư phạm tiếng Anh 28.28
Sư phạm tiếng Trung Quốc 27.75
Sư phạm Khoa học tự nhiên 28.4
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 25.63
Giáo dục học 24.0
Quản lý giáo dục 27.5
Tâm lý học giáo dục 27.1
Công tác xã hội 26.67
Ngôn ngữ Anh 27.92
Ngôn ngữ Nga 24.82
Ngôn ngữ Pháp 25.77
Ngôn ngữ Trung Quốc 26.78
Ngôn ngữ Nhật 26.38
Ngôn ngữ Hàn Quốc 27.7
Văn học 27.12
Tâm lý học 28.0
Quốc tế học 26.57
Việt Nam học 26.58
Công nghệ thông tin 27.55
Hóa học 27.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục mầm non 22.05
Giáo dục tiểu học 25.4
Giáo dục đặc biệt 23.4
Giáo dục chính trị 25.75
Giáo dục thể chất 23.75
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 24.4
Sư phạm Toán học 26.7
Sư phạm Tin học 23.0
Sư phạm Vật lí 25.0
Sư phạm Hóa học 27.0
Sư phạm Sinh học 25.0
Sư phạm Ngữ văn 27.0
Sư phạm Lịch sử 26.0
Sư phạm Địa lý 25.2
Sư phạm Tiếng Anh 27.15
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 25.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.4
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 25.0
Giáo dục học 19.5
Quản lý giáo dục 23.3
Ngôn ngữ Anh 26.0
Ngôn ngữ Nga 20.53
Ngôn ngữ Pháp 22.8
Ngôn ngữ Trung Quốc 25.2
Ngôn ngữ Nhật 24.9
Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.8
Văn học 24.3
Tâm lý học 25.5
Tâm lý học giáo dục 23.7
Quốc tế học 24.6
Việt Nam học 22.92
Hóa học 23.25
Công nghệ thông tin 24
Công tác xã hội 22.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm TPHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Giáo dục mầm non 19.5 22
Giáo dục tiểu học 20.25 23.75
Giáo dục đặc biệt 19.5 19
Giáo dục chính trị 20 21.5
Giáo dục thể chất 18.5 20.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh / 20.5
Sư phạm Toán học 24 26.25
Sư phạm Tin học 18.5 19.5
Sư phạm Vật lý 22.75 25.25
Sư phạm Hóa học 23.5 25.75
Sư phạm Sinh học 20.5 22.25
Sư phạm Ngữ văn 22.5 25.25
Sư phạm Lịch sử 21.5 23.5
Sư phạm Địa lý 21.75 23.25
Sư phạm tiếng Anh 24 26.5
Sư phạm tiếng Nga / 19.25
Sư phạm tiếng Pháp 18.5 19
Sư phạm tiếng Trung Quốc 21.75 22.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5 21
Quản lý giáo dục 19.5 21.5
Tâm lý học giáo dục 19 22
Công tác xã hội 18 20.25
Ngôn ngữ Anh 23.25 25.25
Ngôn ngữ Nga 17.5 19
Ngôn ngữ Pháp 17.5 21.75
Ngôn ngữ Trung Quốc 22 24.25
Ngôn ngữ Nhật 22 24.25
Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.75 24.75
Văn học 19 22
Tâm lý học 22 24.75
Địa lý học 17.5 20.5
Quốc tế học 19 23
Việt Nam học 19 22
Vật lý học 17.5 19.5
Công nghệ thông tin 18 21.5
Hóa học 18 20