Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020

0
543

Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét học bạ, kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ có chính thức sau ngày 4/10.

Điểm sàn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020

Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020 của ĐHSP TPHCM năm 2020:

Ngành Điểm sàn 2020
Quản lý giáo dục 18.5
Giáo dục mầm non 19
Giáo dục tiểu học 19
Giáo dục đặc biệt 18.5
Giáo dục chính trị 19.5
Giáo dục thể chất 17.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 18.5
Sư phạm Toán học 22.5
Sư phạm Tin học 18.5
Sư phạm Vật lý 20.5
Sư phạm Hóa học 22.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Ngữ văn 20.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Địa lý 18.5
Sư phạm tiếng Anh 22.5
Sư phạm tiếng Nga 18.5
Sư phạm tiếng Pháp 18.5
Sư phạm tiếng Trung Quốc 18.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
Tâm lý học giáo dục 18
Công tác xã hội 18
Ngôn ngữ Anh 22
Ngôn ngữ Nga 18
Ngôn ngữ Pháp 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 21
Ngôn ngữ Nhật 21
Ngôn ngữ Hàn Quốc 22
Văn học 18
Tâm lý học 22
Địa lý học 18
Quốc tế học 18
Việt Nam học 18
Vật lý học 18
Công nghệ thông tin 18
Hóa học 18

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Tên ngành Điểm trúng tuyển học bạ
Giáo dục mầm non 24.05
Giáo dục tiểu học 27.03
Giáo dục đặc biệt 24.53
Giáo dục chính trị 24.68
Giáo dục thể chất 24.33
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 25.05
Sư phạm Toán học 29
Sư phạm Tin học 24.33
Sư phạm Vật lý 28.22
Sư phạm Hóa học 29.02
Sư phạm Sinh học 28
Sư phạm Ngữ văn 28.08
Sư phạm Lịch sử 26.22
Sư phạm Địa lý 26.12
Sư phạm tiếng Anh 28
Sư phạm tiếng Nga 24
Sư phạm tiếng Pháp 25.47
Sư phạm tiếng Trung Quốc 25.02
Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.17
Quản lý giáo dục 26.52
Tâm lý học giáo dục 24.33
Công tác xã hội 24.03
Ngôn ngữ Anh 27.28
Ngôn ngữ Nga 24.68
Ngôn ngữ Pháp 24.22
Ngôn ngữ Trung Quốc 26.25
Ngôn ngữ Nhật 27.12
Ngôn ngữ Hàn Quốc 28.07
Văn học 24.97
Tâm lý học 27.7
Địa lý học 24.05
Quốc tế học 25
Việt Nam học 25.52
Vật lý học 25.05
Công nghệ thông tin 25.05
Hóa học 27

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục mầm non 19.5 22
Giáo dục tiểu học 20.25 23.75
Giáo dục đặc biệt 19.5 19
Giáo dục chính trị 20 21.5
Giáo dục thể chất 18.5 20.5
Giáo dục Quốc phòng – An ninh / 20.5
Sư phạm Toán học 24 26.25
Sư phạm Tin học 18.5 19.5
Sư phạm Vật lý 22.75 25.25
Sư phạm Hóa học 23.5 25.75
Sư phạm Sinh học 20.5 22.25
Sư phạm Ngữ văn 22.5 25.25
Sư phạm Lịch sử 21.5 23.5
Sư phạm Địa lý 21.75 23.25
Sư phạm tiếng Anh 24 26.5
Sư phạm tiếng Nga / 19.25
Sư phạm tiếng Pháp 18.5 19
Sư phạm tiếng Trung Quốc 21.75 22.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5 21
Quản lý giáo dục 19.5 21.5
Tâm lý học giáo dục 19 22
Công tác xã hội 18 20.25
Ngôn ngữ Anh 23.25 25.25
Ngôn ngữ Nga 17.5 19
Ngôn ngữ Pháp 17.5 21.75
Ngôn ngữ Trung Quốc 22 24.25
Ngôn ngữ Nhật 22 24.25
Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.75 24.75
Văn học 19 22
Tâm lý học 22 24.75
Địa lý học 17.5 20.5
Quốc tế học 19 23
Việt Nam học 19 22
Vật lý học 17.5 19.5
Công nghệ thông tin 18 21.5
Hóa học 18 20