Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn năm 2020

0
642

Trường Đại học Sài Gòn chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020 cùng điểm chuẩn xét theo điểm thi Đánh giá năng lực.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sài Gòn năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có, mau kéo xuống cuối nào!!

Điểm sàn Đại học Sài Gòn năm 2020

Điểm sàn Đại học Sài Gòn năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Quản lý giáo dục 16
Giáo dục Mầm non 18.5
Giáo dục Tiểu học 18.5
Giáo dục Chính trị 18.5
Sư phạm Toán học 21
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Địa lý 18.5
Sư phạm Âm nhạc 17.5
Sư phạm Mỹ thuật 17.5
Sư phạm Tiếng Anh 20
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
Sư phạm Lịch sử – Địa lí 18.5
Thanh nhạc 20
Ngôn ngữ Anh 20
Tâm lý học 17
Quốc tế học 16
Việt Nam học 18
Thông tin – thư viện 16
Quản trị kinh doanh 18
Kinh doanh quốc tế 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Kế toán 18
Quản trị văn phòng 18
Luật 18
Khoa học môi trường 16
Toán ứng dụng 16
Kỹ thuật phần mềm 18
Công nghệ thông tin 18
Công nghệ thông tin CLC 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 16
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16
Kỹ thuật điện 16
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 16

Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức

Ngành học Điểm trúng tuyển thi ĐGNL
Quản lý giáo dục 673
Ngôn ngữ Anh 774
Tâm lý học 700
Quốc tế học 674
Việt Nam học 700
Thông tin – thư viện 601
Quản trị kinh doanh 700
Kinh doanh quốc tế 795
Tài chính – Ngân hàng 702
Kế toán 701
Quản trị văn phòng 704
Luật 701
Khoa học môi trường 620
Toán ứng dụng 656
Kỹ thuật phần mềm 770
Công nghệ thông tin 760
Công nghệ thông tin CLC 657
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 618
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 645
Công nghệ kỹ thuật môi trường 634
Kỹ thuật điện 629
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 621

2/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức năm 2020!!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sài Gòn năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020 Môn chính
Quản lý giáo dục (C04) 19.3 22.1
Quản lý giáo dục (D01) 18.3 21.1
Giáo dục Mầm non 22.25 18.5
Giáo dục Tiểu học 19.95 22.8
Giáo dục Chính trị 18 21.25
Sư phạm Toán học (A00) 23.68 26.18 Toán
Sư phạm Toán học (A01) 25.18 Toán
Sư phạm Vật lý 22.34 24.48
Sư phạm Hóa học 22.51 24.98 Hóa
Sư phạm Sinh học 19.94 20.1 Sinh
Sư phạm Ngữ văn 21.25 24.25 Văn
Sư phạm Lịch sử 20.88 22.5 Sử
Sư phạm Địa lý 21.91 22.9 Địa
Sư phạm Âm nhạc 18 24
Sư phạm Mỹ thuật 19.25 18.25
Sư phạm Tiếng Anh 20.13 24.96 Anh
Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.05 22.55
Sư phạm Lịch sử – Địa lí 18.25 21.75
Thanh nhạc 20.5 22.25
Ngôn ngữ Anh 22.66 24.29 Anh
Tâm lý học 19.65 22.15
Quốc tế học 19.43 21.18 Anh
Việt Nam học 20.5 22
Thông tin – thư viện 17.5 20.1
Quản trị kinh doanh (A01) 21.71 24.26 Toán
Quản trị kinh doanh (D01) 20.71 23.26 Toán
Kinh doanh quốc tế (A01) 23.41 25.55 Toán
Kinh doanh quốc tế (D01) 22.41 24.55 Toán
Tài chính – Ngân hàng (C01) 20.64 23.7 Toán
Tài chính – Ngân hàng (D01) 19.64 22.7 Toán
Kế toán (C01) 20.94 23.48 Toán
Kế toán (D01) 19.94 22.48 Toán
Quản trị văn phòng (C04) 21.16 24.18 Văn
Quản trị văn phòng (D01) 20.16 23.18 Văn
Luật (C03) 19.95 23.35
Luật (D01) 18.95 22.35
Khoa học môi trường (B00) 16.05 17
Khoa học môi trường (A00) 15.05 16
Toán ứng dụng (A00) 17.45 19.81 Toán
Toán ứng dụng (A01) 16.45 18.81 Toán
Kỹ thuật phần mềm 20.46 23.75 Toán
Công nghệ thông tin 20.56 23.2 Toán
Công nghệ thông tin CLC 19.28 21.15 Toán
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A00) 19.5 22.3
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A01) 18.5 21.3
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (A00) 18 20.4
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (A01) 17 19.4
Công nghệ kỹ thuật môi trường (B00) 16.1 17.1
Công nghệ kỹ thuật môi trường (A00) 15.1 16.1
Kỹ thuật điện (A00) 17.8 19.25
Kỹ thuật điện (A01) 16.8 18.25
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (A00) 16.7 16.25
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (A01) 15.7 15.25