Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022

4317

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2022

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn thi + Điểm ưu tiên

Môn năng khiếu (Hình họa, tượng tròn) tính hệ số 2.

Điểm trúng tuyển năm 2022 trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam với từng ngành chi tiết như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Mỹ thuật 31.63
Hội họa 30.63
Đồ họa 26.66
Điêu khắc 26.1
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 25.56
Thiết kế đồ họa 29.73

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Sư phạm mỹ thuật 28.5 25.75
Hội họa 29.75 29.25
Đồ họa 27.75 28
Điêu khắc 28 27.25
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 32.5 30
Thiết kế đồ họa 28.5 29.75