Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020

0
1171

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2021

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2020

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn thi + Điểm ưu tiên

Môn năng khiếu (Hình họa, tượng tròn) tính hệ số 2.

Điểm trúng tuyển năm 2020 trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam với từng ngành chi tiết như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm mỹ thuật 28.5 25.75
Hội họa 29.75 29.25
Đồ họa 27.75 28
Điêu khắc 28 27.25
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 32.5 30
Thiết kế đồ họa 28.5 29.75