Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

0
257

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
 • Tên tiếng Anh: Hai Duong Medical technical University (HMTU)
 • Mã trường: DKY
 • Trực thuộc: Bộ Y tế
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Ngắn hạn
 • Lĩnh vực: Sức khỏe
 • Địa chỉ: Số 1, Đường Vũ Hựu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 84-220-3891799
 • Email: hmtu@hmtu.edu.vn
 • Website: http://www.hmtu.edu.vn/

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

(Thông tin tuyển sinh dựa theo đề án tuyển sinh năm 2020 của HMTU cập nhật ngày 11/6)

1. Các ngành tuyển sinh

 • Ngành Y khoa
 • Mã ngành: 7720101
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Ngành Điều dưỡng
 • Mã ngành: 7720301A
 • Các chuyên ngành:
  • Điều dưỡng đa khoa
  • Điều dưỡng nha khoa
  • Điều dưỡng sản phụ khoa
  • Điều dưỡng gây mê hồi sức
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: B08 (Toán, Sinh, Anh)
 • Ngành Điều dưỡng
 • Mã ngành: 7720301B
 • Các chuyên ngành:
  • Điều dưỡng đa khoa
  • Điều dưỡng nha khoa
  • Điều dưỡng sản phụ khoa
  • Điều dưỡng gây mê hồi sức
 • Chỉ tiêu: 230
 • Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • Mã ngành: 7720601B
 • Chỉ tiêu: 120
 • Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
 • Mã ngành: 7720602B
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa, Sinh)
 • Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng
 • Mã ngành: 7720603A
 • Chỉ tiêu: 20
 • Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng
 • Mã ngành: 7720603B
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa, Sinh)

2. Phương thức xét tuyển 2020

HMTU chỉ áp dụng phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp với từng ngành như trong bảng các ngành tuyển sinh năm 2020.

Với các bạn đã học bổ sung kiến thức dự bị đại học trong năm 2019 – 2020 cần phải đạt học lực Giỏi năm lớp 10, 11 và 12 và có điểm TB 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong năm học bổ sung kiến thức dự bị đại học đạt 8.0 nếu xét ngành Y khoa, xếp loại Khá và 6.5 với các ngành còn lại.

Ngoài ra, với những trường hợp xét tuyển thẳng cần đảm bảo học lực 3 năm cấp 3 loại Giỏi nếu xét tuyển vào ngành Y khoa và loại Khá với các ngành còn lại.

Lưu ý: Với các bạn có mức điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ xét thứ tự ưu tiên các môn như sau:

+ Khối A00: Hóa > Toán > Lý

+ Khối B00: Sinh > Hóa > Toán

+ Khối B08: Sinh > Anh > Toán

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Y khoa 21.9 23.25 26.1
Điều dưỡng 18 18 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.35 19.35 21.5
Kỹ thuật hình ảnh y học 18 18 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng 17 18 19