Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2021

0
1150

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2022

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức năm 2021.

Điểm sàn HMTU năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Y khoa 22.0
Điều dưỡng 19.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0
Kỹ thuật hình ảnh y học 19.0
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19.0

Điểm chuẩn HMTU 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Y khoa 26.1
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 23.9
Kỹ thuật Hình ảnh y học 22.6
Kỹ thuật Phục hồi chức năng 21.5
Điều dưỡng 21.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y khoa 23.25 26.1
Điều dưỡng A 18 19
Điều dưỡng B 18 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học A 19.35 21.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học B 19.35 21.5
Kỹ thuật hình ảnh y học A 18 19
Kỹ thuật hình ảnh y học B 18 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng A 18 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng B 18 19