Điểm chuẩn chính thức Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020

0
275

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức năm 2020.

Điểm sàn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020

Điểm sàn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020 như sau:

Tên ngành Tổ hợp Điểm sàn 2020
Y khoa B00 22
Điều dưỡng A B00 19
Điều dưỡng B B08 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học A A00 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học B B00 19
Kỹ thuật hình ảnh y học A A00 19
Kỹ thuật hình ảnh y học B B00 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng A A00 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng B B00 19

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2020

Điểm chuẩn chính thức đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Y khoa 23.25 26.1
Điều dưỡng A 18 19
Điều dưỡng B 18 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học A 19.35 21.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học B 19.35 21.5
Kỹ thuật hình ảnh y học A 18 19
Kỹ thuật hình ảnh y học B 18 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng A 18 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng B 18 19