Đại học Huế – HUEUNI

1799

Đại học Huế là một trong 5 trường đại học hai cấp của Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia với vị trí quan trọng thuộc khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  • Tên trường: Đại học Huế
  • Tên tiếng Anh: Hue University (Hueuni)
  • Loại trường: Công lập
  • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
  • Lĩnh vực: Đa ngành
  • Địa chỉ: 03 Lê Lợi, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234 3825 866
  • Email: office@hueuni.edu.vn
  • Website: https://hueuni.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/unihue

II. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ

Đại học Huế là một trong những hệ thống trường quốc gia bao gồm 8 trường đại học thành viên, 2 Khoa trực thuộc và 1 Phân hiệu, cụ thể như sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT HUẾ

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HUẾ

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

9. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

10. TRƯỜNG DU LỊCH

11. ĐẠI HỌC HUẾ PHÂN HIỆU QUẢNG TRỊ

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.