Đại học Đà Nẵng

1557

Đại học Đà Nẵng là một trong 5 trường đại học hai cấp của Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia với vị trí quan trọng thuộc khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Đại học Đà Nẵng
 • Tên tiếng Anh: The University of Da Nang (UDN)
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
 • Lĩnh vực: Đa ngành
 • Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: (0236) 3822041
 • Email: webmaster@ac.udn.vn
 • Website: http://udn.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/udn.vn

II. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Đại học Đà Nẵng là một trong những hệ thống trường quốc gia bao gồm 6 trường đại học thành viên, 2 Khoa trực thuộc, 1 Viện nghiên cứu và 1 Phân hiệu, cụ thể như sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

 • Mã trường: DDS
 • Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại liên hệ: 0236 3841 323
 • Email: ued@ued.udn.vn
 • Website: http://ued.udn.vn/
 • Facebook: https://www.facebook.com/ueddn
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

 • Mã trường: VKU
 • Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Điện thoại liên hệ: 0236 6552 688
 • Email: info@vku.udn.vn
 • Website: http://vku.udn.vn/
 • Facebook: https://www.facebook.com/vku.udn.vn
7. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

8. KHOA Y DƯỢC – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÂN HIỆU KON TUM