Ngành Hải dương học (Mã ngành: 7440228)

926

Hải dương học là một trong những ngành học đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà nghiên cứu và chính phủ trên toàn thế giới. Đây là một ngành học tập trung vào việc nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dương và các vùng biển.

Với vai trò quan trọng của đại dương trong việc duy trì sự sống trên trái đất, ngành học này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên biển.

nganh hai duong hoc

1. Giới thiệu chung về ngành Hải dương học

Ngành Hải dương học là một lĩnh vực nghiên cứu về hệ sinh thái biển, quản lý và sử dụng tài nguyên biển, nghiên cứu về khí tượng thủy văn và sự biến động của hệ thống hải dương.

Đây là một ngành đòi hỏi kiến thức đa dạng về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, xã hội và kinh tế để hiểu rõ hệ thống hải dương và tác động của con người đến hệ sinh thái biển.

Sinh viên ngành Hải dương học sẽ được học về các chủ đề liên quan đến biển như địa lý học biển, động học học, khí tượng thủy văn, địa chất học, sinh học biển, quản lý tài nguyên và môi trường biển.

Họ sẽ được đào tạo để có thể nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống hải dương, tác động của biến đổi khí hậu và sự ảnh hưởng của con người đến môi trường biển.

Để trở thành một chuyên gia Hải dương học, sinh viên cần trang bị cho mình kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực này, kỹ năng quản lý dữ liệu, xử lý thông tin, thống kê, sử dụng phần mềm chuyên dụng và kỹ năng giao tiếp để có thể làm việc với đồng nghiệp và các cơ quan quản lý liên quan.

Ngành Hải dương học có mã ngành xét tuyển đại học là 7440228.

2. Các trường đào tạo

Danh sách các trường đào tạo ngành Hải dương học kèm điểm chuẩn cập nhật năm mới nhất như sau:

TTTên trườngĐiểm chuẩn ngành Hải dương học
1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN20
2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM19

3. Các khối xét tuyển

Các bạn có thể sử dụng các khối thi sau để đăng ký xét tuyển vào ngành Hải dương học theo quy định của mỗi trường:

 • Khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo

Tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Hải dương học của Trường

TTTên học phầnSố tín chỉ
IKIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG51
ALý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1Triết học Mác – Lênin3
2Kinh tế chính trị Mác – Lênin2
3Chủ nghĩa xã hội khoa học2
4Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2
5Tư tưởng Hồ Chí Minh2
6Pháp luật đại cương3
7Kinh tế đại cương2
8Tâm lý đại cương2
9Phương pháp luận sáng tạo2
BToán – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường
10Vi tích phân 1B3
11Vi tích phân 2B3
12Đại số tuyến tính3
13Xác suất thống kê3
14Thực hành vi tích phân 1B1
15Thực hành vi tích phân 2B1
16Vật lý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt)3
17Vật lý đại cương 2 (Điện – Quang)3
18Thực hành Vật lý đại cương2
19Hóa đại cương 13
20Hóa đại cương 23
21Sinh đại cương 13
22Sinh đại cương 23
23Môi trường đại cương2
24Giới thiệu ngành Hải dương3
CTin học
25Tin học cơ sở3
DNgoại ngữ
26Anh văn 13
27Anh văn 23
28Anh văn 33
29Anh văn 43
EGiáo dục thể chất
30Thể dục 12
31Thể dục 22
FGiáo dục quốc phòng – An ninh
32Giáo dục quốc phòng – An ninh4
IIKHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
AKiến thức cơ sở ngành40
33Hàm phức2
34Phương pháp tính3
35Các phương pháp toán lý3
36Lập trình ứng dụng3
37Cơ chất lỏng3
38Thiên văn học đại cương2
39Hải dương học đại cương2
40Khí tượng học đại cương2
41Thủy văn học đại cương2
42Đo đạc và phân tích số liệu ngẫu nhiên3
43Nhập môn Tương tác đại dương – khí quyển2
44Động lực học lưu chất địa vật lý3
45Mô hình số của các dòng địa vật lý2
46Các phương pháp khai thác dữ liệu I2
47Viễn thám và GIS3
48Thực tập thực tế hải dương, khí tượng và thủy văn1
49Ô nhiễm môi trường2
BKiến thức chuyên ngành
B1Chuyên ngành Hải dương học
aCác học phần bắt buộc18
1Cơ sở địa mạo địa chất biển2
2Cửa sông đại cương2
3Hải lưu2
4Cơ học sóng nước2
5Thủy triều2
6Các chuyên đề hải dương2
7Hải dương học thực hành4
8Các công cụ mô hình hóa trong hải dương2
bCác học phần tự chọn12
9Vận chuyển trầm tích2
10Hóa học biển2
11Sinh thái biển2
12Hải dương học Biển Đông2
13Quản lý biển – Kinh tế biển2
14Vật lý biển2
15Sóng mặt đại dương2
16Tài nguyên môi trường biển và biến đổi khí hậu2
17Chu trình sinh địa hóa2
18Các phương pháp khai thác dữ liệu 22
19Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn2
20Khí tượng lớp biên2
21Khí hậu nông nghiệp2
22Các phương pháp thống kê trong khí hậu2
23Thủy văn nông nghiệp và đô thị2
24Tính toán thủy văn2
25Dự báo thủy văn2
26Thủy văn môi trường2
27Địa lý học tự nhiên2
B2Chuyên ngành Khí tượng học
aCác học phần bắt buộc16
1Nhiệt động lực học khí quyển2
2Khí tượng động lực3
3Khí tượng synop2
4Khí hậu học và khí hậu Việt Nam2
7Các chuyên đề khí tượng2
8Khí tượng thực hành3
9Các công cụ mô hình hóa trong khí tượng2
bCác học phần tự chọn12
10Khí tượng lớp biển2
11Dự báo số trị2
12Khí hậu nông nghiệp2
13Khí tượng hàng không2
14Khí tượng nhiệt đới2
15Dự báo thời tiết bằng phương pháp số2
16Khí hậu đại dương và tương tác biển khí2
17Vi khí hậu2
18Các phương pháp thống kê trong khí hậu2
19Đối lưu khí quyển2
20Hải dương học Biển Đông2
21Quản lý biển – Kinh tế biển2
22Tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu2
23Chu trình sinh địa hóa2
24Các phương pháp khai thác dữ liệu 22
25Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn2
26Thủy văn nông nghiệp và đô thị2
27Dự báo thủy văn2
28Địa lý học tự nhiên2
B3Chuyên ngành Thủy văn học
aCác học phần bắt buộc18
1Động lực học sông ngòi2
2Thủy lực3
3Thủy văn lưu vực2
4Các chuyên đề thủy văn2
5Thủy văn thực hành3
6Địa lý, địa chất thủy văn2
7Sinh thái thủy văn vùng cửa sông2
8Các công cụ mô hình hóa trong thủy văn2
bCác học phần tự chọn12
9Thủy văn nông nghiệp và đô thị2
10Tính toán thủy văn2
11Dự báo thủy văn2
12Mô hình thủy văn, thủy lực2
13Đo đạc thủy văn2
14Thủy văn môi trường2
15Chỉnh trị sông2
16Quản lý tài nguyên nước2
17Vận chuyển trầm tích2
18Hải dương học Biển Đông2
19Quản lý biển – Kinh tế biển2
20Tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu2
21Chu trình sinh địa hóa2
22Các phương pháp khai thác dữ liệu 22
23Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn2
24Khí hậu nông nghiệp2
25Khí hậu dại dương và tương tác biển khí2
26Các phương pháp thống kê trong khí hậu2
27Địa lý học tự nhiên2
B4Chuyên ngành Hải dương – Khí tượng – Thủy văn
aCác học phần bắt buộc18
1Động lực học môi trường biển2
2Các quá trình vùng ven bờ2
3Động lực học môi trường khí quyển2
4Động lực học sinh thái thủy – hải văn vùng ven bờ2
5Các chuyên đề hải dương, khí tượng và thủy văn3
6Thực tập thực tế chuyên ngành4
7Các công cụ mô hình hóa3
bCác học phần tự chọn12
8Dự báo khí tượng2
9Vận chuyển trầm tích2
10Quản lý biển – Kinh tế biển2
11Vật lý biển2
12Sóng mặt đại dương2
13Tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu2
14Chu trình sinh địa hóa2
15Các phương pháp khai thác dữ liệu 22
16Quản lý và phân tích dữ liệu hải dương, khí tượng và thủy văn2
17Khí tượng lớp biên2
18Khí hậu nông nghiệp2
19Khí tượng hàng không2
20Khí tượng nhiệt đới2
21Các phương pháp thống kê trong khí hậu2
22Thủy văn nông nghiệp và đô thị2
23Tính toán thủy văn2
24Dự báo thủy văn2
25Thủy văn môi trường2
26Địa lý học tự nhiên2
27Cơ sở địa mạo địa chất biển2
CKiến thức tốt nghiệp10
C1Chuyên ngành Hải dương học
1Khóa luận tốt nghiệp10
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1Seminar tốt nghiệp4
2Các chuyên đề tương tác đại dương – khí quyển2
3Khí động lực học3
4Khí tượng synop2
5Khí hậu học và khí hậu Việt Nam2
7Các chuyên đề khí tượng2
8Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý2
9Động lực học sông ngòi2
10Các chuyên đề thủy văn2
11Địa lý, địa chất thủy văn2
12Sinh thái thủy văn vùng cửa sông2
C2Chuyên ngành Khí tượng học
1Khóa luận tốt nghiệp10
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1Seminar tốt nghiệp4
2Các chuyên đề tương tác đại dương – khí quyển2
3Cửa sông đại cương2
4Hải lưu2
5Thủy triều2
7Các chuyên đề hải dương2
8Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý2
9Động lực học sông ngòi2
10Các chuyên đề thủy văn2
11Địa lý, địa chất thủy văn2
12Sinh thái thủy văn vùng cửa sông2
C3Chuyên ngành Thủy văn học
1Khóa luận tốt nghiệp10
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1Seminar tốt nghiệp4
2Các chuyên đề tương tác đại dương – khí quyển2
3Cửa sông đại cương2
4Hải lưu2
5Thủy triều2
7Các chuyên đề hải dương2
8Khí tượng động lực3
9Khí tượng synop2
10Khí hậu học và khí hậu Việt Nam2
11Các chuyên đề khí tượng2
12Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý2
C3Chuyên ngành Hải dương – Khí tượng – Thủy văn
1Khóa luận tốt nghiệp10
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1Seminar tốt nghiệp4
2Quản lý tổng hợp đới bờ2
3Các chuyên đề tương tác đại dương – khí quyển2
4Cửa sông đại cương2
5Các chuyên đề hải dương2
7Khí hậu học và khí hậu Việt Nam2
8Các chuyên đề khí tượng2
9Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý2
10Các chuyên đề thủy văn2
11Địa lý, địa chất thủy văn2
12Sinh thái thủy văn vùng cửa sông2

5. Cơ hội và công việc sau tốt nghiệp

Cơ hội việc làm trong ngành hải dương học tại Việt Nam đang ngày càng mở rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tài nguyên đại dương. Các công ty và doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển, thủy sản, dầu khí và du lịch cũng đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên có kiến thức chuyên môn về hải dương học.

Ngành hải dương học cung cấp cho sinh viên một loạt các công việc hấp dẫn trong lĩnh vực khai thác tài nguyên biển, quản lý và bảo vệ môi trường biển, giám sát và dự báo thời tiết biển, cung cấp dịch vụ đường biển, tìm kiếm và cứu hộ trên biển, nghiên cứu khoa học về biển, thiết kế, xây dựng và vận hành các cấu trúc kỹ thuật trên biển, và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến biển và đại dương.

Sau khi tốt nghiệp ngành hải dương học, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan chức năng như Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Cục Điều tra Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Các đơn vị tàu biển, các công ty khai thác tài nguyên biển, các công ty vận tải và logistics, các trung tâm nghiên cứu khoa học về biển.

Các vị trí công việc phổ biến trong ngành hải dương học bao gồm: Chuyên viên phân tích tài nguyên biển, Chuyên viên quản lý môi trường biển, Chuyên viên dự báo thời tiết biển, Chuyên viên tàu biển, Chuyên viên định vị và giám sát trên biển, Chuyên viên thiết kế và xây dựng cấu trúc kỹ thuật trên biển, Chuyên viên tìm kiếm và cứu hộ trên biển, Nghiên cứu viên khoa học về biển, và nhiều vị trí khác.

6. Mức lương theo ngành

Lương của các chuyên gia hải dương học tại Việt Nam phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vị trí công việc. Theo thống kê từ các trang tuyển dụng, mức lương trung bình của ngành hải dương học tại Việt Nam khoảng từ 10 triệu đến 30 triệu đồng/tháng, tùy vào vị trí và kinh nghiệm.

Với các chuyên gia có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm và đảm nhận các vị trí quan trọng, mức lương có thể lên đến vài trăm triệu đồng mỗi tháng.

7. Các phẩm chất cần có

Những phẩm chất cần có để trở thành một chuyên gia trong ngành hải dương học bao gồm:

 • Kiến thức chuyên môn vững vàng: Đây là điều kiện tiên quyết để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực hải dương học. Bạn cần phải hiểu rõ về địa chất, đại dương, hải quân và các lĩnh vực khác liên quan đến hải dương học.
 • Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề là rất quan trọng trong hải dương học. Bạn cần phải có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống khẩn cấp.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp là một yếu tố quan trọng khi làm việc trong ngành hải dương học, đặc biệt là khi làm việc với đội ngũ khác hoặc các tổ chức ngoài ngành.
 • Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm: Bạn cần phải có khả năng làm việc độc lập, đồng thời cũng phải có khả năng làm việc trong nhóm để đạt được mục tiêu chung.
 • Tinh thần trách nhiệm: Tinh thần trách nhiệm và cam kết là yếu tố quan trọng khi làm việc trong ngành hải dương học, đặc biệt là khi tham gia các chuyến thám hiểm và nghiên cứu trên biển.
 • Sự sáng tạo và linh hoạt: Sự sáng tạo và linh hoạt giúp bạn tìm ra những giải pháp mới và đột phá trong công việc của mình. Các chuyên gia hải dương học cần phải có khả năng tư duy sáng tạo và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Kỹ năng quản lý thời gian giúp bạn làm việc hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra. Bạn cần phải biết cách sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Với tình hình biến đổi khí hậu và sự gia tăng của tình trạng ô nhiễm, ngành hải dương học đang trở nên ngày càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Với những kỹ năng và kiến thức được học trong ngành này, sinh viên có thể đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dương và biển cả.

Bên cạnh đó, ngành học này cũng mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, môi trường, năng lượng, du lịch và thậm chí cả an ninh quốc phòng.

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.