Đề thi + Đáp án chính thức môn Vật lý full kỳ thi THPT 2020

2168

Vật lí là môn thi đầu tiên thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên. Bài thi môn Vật lý trong kỳ thi THPT năm 2020 có 40 câu hỏi được đánh số từ 1 tới 40 cũng với 24 mã đề.

Dưới đây là toàn bộ đáp án theo từng mã đề thi riêng của môn Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Tham khảo thêm:

Đề thi + Đáp án full môn Toán

Đề thi + Đáp án full môn Hóa học

Đề thi + Đáp án full môn tiếng Anh

Bài giải chi tiết từng đề sẽ có sau một thời gian ngắn nữa nhé.

Đề thi môn Vật lí năm 2020 – Mã đề 205

de thi mon vat ly 2020

Đáp án môn Vật lý theo từng mã đề chính thức của Bộ GD&ĐT năm 2020:

MÃ ĐỀ: 201
1C2B3D4A5C
6A7C8D9C10A
11B12A13B14D15B
16A17A18A19D20A
21D22D23B24D25A
26A27B28A29D30B
31D32D33D34B35B
36A37D38D39A40B
MÃ ĐỀ: 202
1D2B3C4D5D
6B7A8C9C10D
11A12B13B14C15A
16A17C18C19B20B
21C22A23A24B25A
26B27B28A29B30C
31A32C33B34A35A
36A37B38C39C40B
MÃ ĐỀ: 203
1D2A3A4C5C
6D7A8B9D10C
11B12D13B14A15C
16A17D18A19D20B
21B22A23A24D25D
26B27D28D29B30A
31B32A33B34D35D
36B37D38A39A40B
MÃ ĐỀ: 204
1C2A3D4C5C
6B7B8C9C10A
11D12B13B14D15D
16C17D18D19D20B
21C22B23B24C25C
26A27D28D29D30B
31B32D33D34D35B
36C37B38B39C40C
MÃ ĐỀ: 205
1C2C3C4C5B
6A7A8D9C10D
11A12B13C14B15B
16B17C18D19B20C
21A22C23B24D25C
26A27D28A29A30C
31C32B33D34D35B
36B37B38A39D40C
MÃ ĐỀ: 206
1B2D3D4A5C
6D7D8C9B10C
11D12A13B14D15C
16C17D18B19B20A
21C22C23C24A25A
26C27C28D29A30C
31A32C33D34A35D
36A37D38C39A40A
MÃ ĐỀ: 207
1D2B3A4C5A
6A7C8A9C10C
11D12A13D14C15C
16D17A18C19D20D
21A22A23C24A25C
26D27D28B29A30C
31D32A33A34A35D
36C37B38B39D40C
MÃ ĐỀ: 208
1D2A3B4C5B
6B7B8B9C10B
11C12D13D14D15A
16C17C18D19D20D
21A22B23A24A25B
26A27D28B29C30D
31C32D33D34A35B
36C37B38C39B40C
MÃ ĐỀ: 209
1B2B3A4B5B
6C7B8A9D10B
11B12B13C14C15A
16C17B18D19C20D
21A22B23C24B25D
26A27A28B29D30D
31A32A33A34D35A
36C37D38D39D40D
MÃ ĐỀ: 210
1B2A3A4D5C
6A7C8C9D1B0
11B12D13D14C15D
16C17B18B19B20C
21B22B23C24A25A
26C27A28A29A30C
31C32A33C34B35B
36C37B38A39B40B
MÃ ĐỀ: 211
1D2D3B4C5D
6B7A8B9C10D
11D12B13C14D15C
16B17D18D19A20A
21B22A23B24D25D
26A27B28C29A30C
31A32D33A34C35C
36A37C38D39D40A
MÃ ĐỀ: 212
1B2A3A4C5C
6D7A8A9C10C
11B12C13C14C15B
16A17B18D19A20A
21B22C23B24B25B
26A27C28D29A30B
31D32C33D34D35D
36B37A38C39B40B
MÃ ĐỀ: 213
1B2A3A4C5C
6D7A8A9C10C
11B12C13C14C15B
16A17B18D19A20A
21B22C23B24B25B
26A27C28D29A30B
31D32C33D34D35D
36B37A38C39B40B
MÃ ĐỀ: 214
1C2A3D4C5D
6A7A8D9C10D
11B12A13A14B15D
16A17C18A19C20C
21D22B23A24C25B
26B27D28C29A30A
31B32B33D34C35D
36D37C38B39B40D
MÃ ĐỀ: 215
1A2B3D4B5B
6A7C8C9B10D
11C12B13C14C15D
16C17D18A19A20B
21D22D23B2A425A
26D27B28D29A30C
31A32B33B34D35A
36A37C38B39A40C
MÃ ĐỀ: 216
1A2D3C4A5D
6C7D8A9A10A
11C12B13D14C15C
16B17D18B19B20B
21A22D23C24D25B
26B27D28C29A30C
31D32B33A34C35A
36C37C38D39A40A
MÃ ĐỀ: 217
1B2B3C4A5B
6A7B8C9C10B
11C12D13B14C15D
16C17B18C19D20A
21D22B23D24C25D
26D27A28D29C30D
31A32B33A34B35C
36A37C38D39B40A
MÃ ĐỀ: 218
1A2D3A4B5B
6D7D8C9D10D
11D12D13C14C15B
16A17C18D19B20B
21D22A23B24A25B
26A27C28C29B30A
31C32A33B34A35A
36A37C38B39C40B
MÃ ĐỀ: 219
1B2A3C4B5A
6C7C8B9B10B
11D12B13A14B15A
16C17D18B19D20D
21A22C23C24A25D
26D27A28D29C30C
31A32D33C34C35D
36A37C38D39A40C
MÃ ĐỀ: 220
1B2B3D4D5A
6C7C8D9A10C
11A12A13A14B15A
16A17B18B19C20D
21B22A23B24C25A
26B27D28C29B30C
31C32D33C34D35C
36A37C38B39C40A
MÃ ĐỀ: 221
1A2C3B4A5D
6A7D8C9B10C
11A12D13B14B15C
16A17D18A19A20C
21D22B232425
2627282930
3132333435
3637383940
MÃ ĐỀ: 222
1B2C3B4B5B
6A7C8D9D10D
11B12A13D14D15D
16A17D18A19A20A
21C22B23C24B25D
26C27C28C29A30D
31B32C33B34A35B
36B37A38A39D40D
MÃ ĐỀ: 223
1B2B3D4D5C
6A7B8A9B10D
11A12C13A14C15D
16A17B18B19B20D
21A22C23A24D25D
26C27A28D29D30C
31D32B33C34D35D
36A37A38D39C40C
MÃ ĐỀ: 224
1A2B3D4C5A
6D7D8B9A10A
11A12B13C14B15A
16B17D18D19D20C
21B22A23D24C25A
26C27C28B29C30B
31C32B33C34D35A
36C37D38A39C40D

đáp án môn vật lý thi thpt 2020

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.