Các trường Cao đẳng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

9131

Danh sách các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, cao đẳng ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh. Bao gồm các trường cao đẳng công lập, cao đẳng dân lập – tư thục và cao đẳng nghề tại Hồ Chí Minh.

1. Cao đẳng công lập tại TP Hồ Chí Minh

TTTên trường
1Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
2Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
3Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Vinatex)
4Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
5Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
6Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI
7Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
8Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
9Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
10Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
11Cao đẳng Phát thanh truyền hình II
12Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh
13Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
14Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
15Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
16Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

2. Cao đẳng dân lập tại TP Hồ Chí Minh

TTTên trường
1Cao đẳng Bách Việt
2Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
3Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
4Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
5Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
6Cao đẳng Miền Nam
7Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
8Cao đẳng Viễn Đông
9Cao đẳng Việt Mỹ
10Cao đẳng Y Dược Hồ Chí Minh
11Cao đẳng Y dược Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
12Cao đẳng Y dược Sài Gòn
13Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn

2. Cao đẳng nghề tại TP Hồ Chí Minh

TTTên trường
1Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
2Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III
3Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức
4Cao đẳng Kỹ nghệ II
5Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
6Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin iSPACE
7Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
8Cao đẳng Hàng hải II
9Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
10Cao đẳng nghề Sài Gòn
11Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc Phòng
12Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
13Cao đẳng nghề Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
14Cao đẳng nghề Thủ Thiêm