Các trường Cao đẳng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

7489

Danh sách các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, cao đẳng ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh. Bao gồm các trường cao đẳng công lập, cao đẳng dân lập – tư thục và cao đẳng nghề tại Hồ Chí Minh.

1. Cao đẳng công lập tại TP Hồ Chí Minh

Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Vinatex)
Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI
Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Phát thanh truyền hình II
Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

2. Cao đẳng dân lập tại TP Hồ Chí Minh

Cao đẳng Bách Việt
Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
Cao đẳng Miền Nam
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
Cao đẳng Viễn Đông
Cao đẳng Việt Mỹ
Cao đẳng Y Dược Hồ Chí Minh
Cao đẳng Y dược Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng Y dược Sài Gòn

2. Cao đẳng nghề tại TP Hồ Chí Minh

Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức
Cao đẳng Kỹ nghệ II
Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin iSPACE
Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
Cao đẳng Hàng hải II
Cao đẳng nghề Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Sài Gòn
Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc Phòng
Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Cao đẳng nghề Thủ Thiêm