Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Hội họa là gì? Thi khối nào?

0
1914

Hội họa là một trong những ngành học về năng khiếu vẽ nghệ thuật. Nếu bạn có năng khiếu và niềm đam mê với nghệ thuật hội họa thì đây là một trong những lựa chọn phù hợp để học đại học đó nha.

Cùng mình tìm hiểu ngay những thông tin về ngành hội họa trong tuyển sinh đại học, cao đẳng nhé.

nganh-hoi-hoa

Giới thiệu chung về ngành

Ngành Hội họa là gì?

Ngành Hội họa (tiếng Anh là Painting) là ngành học đào tạo họa sỹ vẽ tranh có kiến thức về tạo hình, sáng tác và phát triển ý tưởng nghệ thuật tạo hình.

Học Hội họa được những gì?

  • Về kiến thức: Sinh viên ngành Hội họa sẽ được học sâu rộng về lịch sử và lý luận nghệ thuật tạo hình văn hóa để có thể kết hợp chặt chẽ giữa các yêu cầu thực hành và lý luận trong sáng tác hội họa.
  • Về kỹ năng: Kỹ năng cảm thụ, tưởng tượng, sáng tạo và diễn đạt thành các nghệ thuật tạo hình; Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm, trình bày, diễn giải ý tưởng thông qua ngôn ngữ nói và viết…

Ngành Hội họa có mã ngành là 7210103.

Các trường đào tạo và điểm chuẩn ngành Hội họa

Ngành Hội họa có thể học ở những trường nào?

Các trường đại học tuyển sinh ngành Hội họa năm 2022 và điểm chuẩn như sau:

Tên trường Điểm chuẩn 2021
Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 17.5 – 18.17
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 34.0
Đại học Nghệ thuật Huế 18.0
Đại học Mỹ thuật TP HCM

Điểm chuẩn ngành Hội họa năm 2021 của các trường đại học phía trên thấp nhất là 17.5 và cao nhất là 34.0 (thang điểm 40).

Các khối xét tuyển ngành Hội họa

Để thi tuyển vào ngành Hội họa, bạn chỉ có một trong 2 lựa chọn khối thi như sau:

  • Khối H00 (Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2)
  • Khối H07 (Toán, Hình họa, Trang trí)

Chương trình đào tạo ngành Hội họa

Ngành Hội họa học những môn gì? Để có thêm cái nhìn trực quan nhất về chương trình học của ngành này, hãy cùng mình tham khảo chương trình đào tạo ngành Hội họa của trường Đại học Nghệ thuật Huế như sau nhé.

Chi tiết chương trình như sau:

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Khoa học Mác – Lênin
Những NLCB của CN Mác Lênin
Đường lối CM của Đảng CSVN
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khoa học xã hội
Lịch sử triết học phương Đông
Lịch sử triết học phương Tây
Khoa học tự nhiên
Tin học đại cương
Ngoại ngữ
Anh văn 1
Anh văn 2
Anh văn 3
Anh văn 4
Khoa học nhân văn
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Mỹ học đại cương
Đại cương ngành
Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 1
Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 2
Lịch sử mỹ thuật thế giới 1
Lịch sử mỹ thuật thế giới 2
Mỹ thuật học
Tin học chuyên ngành
Nghệ thuật học đại cương
Anh văn chuyên ngành
Mỹ học chuyên ngành
Phương pháp NCKH
Đường lối VH-VN của Đảng
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất 1, 2
Giáo dục quốc phòng
Giáo dục QP
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
1. Kiến thức cơ sở ngành
Nghiên cứu mỹ thuật cổ
Giải phẫu tạo hình 1
Giải phẫu tạo hình 2
Giải phẫu tạo hình 3
Định luật xa gần 1
Định luật xa gần 2
Đạc họa
2. Kiến thức chung của ngành
Hình họa 1, 2, 4, 5, 6
Trực họa 1, 2, 3, 4
Cơ sở tạo hình 1, 2, 3, 4
Điêu khắc/Nghệ thuật không gian
Thâm nhập thực tế 2, 2, 3, 5
Thâm nhập thực tế 3
Thâm nhập thực tế 4
Thâm nhập thực tế 5
3. Kiến thức chuyên ngành
Chất liệu Hội họa 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chất liệu Đa phương tiện 1, 2
Sáng tác 1, 2, 3, 4, 5
III. THI TỐT NGHIỆP
Khóa luận tốt nghiệp
Tác phẩm tốt nghiệp

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

hoi hoa ra truong lam nghe gi
Họa sĩ hội họa sau khi ra trường có thể làm những công việc gì?

Cử nhân Hội họa sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhận những công việc liên quan tới nghệ thuật hội họa như:

  • Họa sĩ sáng tác và vẽ tranh theo trào lưu mỹ thuật truyền thống hoặc đương đại
  • Giảng viên mỹ thuật tạo hình tại trường phổ thông, cao đẳng, đại học (cần học bổ sung chứng chỉ sư phạm)
  • Họa sĩ công tác tại các cơ quan văn hóa, đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Tiếp tục học lên cao bậc sau đại học nghiên cứu về ngành hội họa