Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021

0
460

Học viện Tài chính đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2021

Điểm sàn Học viện Tài chính năm 2020

Điểm sàn Học viện Tài chính năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Ngôn ngữ Anh (chưa tính tiếng Anh hệ số 2) 20
Hệ thống thông tin quản lý 20
Kế toán (D01) 20
Kế toán (A00, A01, D07) 20
Tài chính – Ngân hàng (D01) 20
Tài chính – Ngân hàng (A00, A01, D07) 20
Quản trị kinh doanh 20
Kinh tế 20
Chương trình CLC
Kiểm toán 24
Kế toán doanh nghiệp 24
Tài chính doanh nghiệp 24
Phân tích tài chính 24
Hải quan & Logistics 24
Chương trình DDP
Tài chính – Ngân hàng 20

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021

Điểm chuẩn Học viện Tài chính xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Tài chính năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Điểm TT Điểm Toán TTNV
Ngôn ngữ Anh 29.82 (hệ số 2 TA) 32.7 8.8 1
Kinh tế 21.65 24.7
Quản trị kinh doanh 25.55 25.5 8.8 8
Tài chính – Ngân hàng (A00, A01) 21.45 25
Tài chính – Ngân hàng (D01) 22 25
Kế toán (A00, A01) 23.3 26.2
Kế toán (D01) 23 26.2
Hệ thống thông tin quản lý 21.25 24,85 8.6 4
Chương trình CLC
Kiểm toán / 31 9.0 8
Kế toán doanh nghiệp / 30.57 9.0 2
Tài chính doanh nghiệp / 30.17 9.4 4
Phân tích tài chính / 31.8 8.2 3
Hải quan & Logistics / 31.17 8.8 5
Chương trình DDP
Tài chính – Ngân hàng /

Lưu ý:

  • Về cách tính điểm xét tuyển:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT) × 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];

+ Với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

  • Về tiêu chí phụ:

Sử dụng khi số thí sinh đạt điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, thí sinh cuối danh sách sẽ xét tiêu chí phụ lần lượt:

+ Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển

+ Tiêu chí phụ 2: Nếu tiêu chí phụ 1 bằng nhau sẽ xét tới ưu tiên thứ tự nguyện vọng.