Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

0
384

Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức công bố điểm điểm chuẩn năm 2021

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Đã có điểm chuẩn xét kết quả thi THPT chính thức năm 2021.

Điểm sàn năm 2021

Điểm sàn Học viện Quản lý giáo dục năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2021
Quản lý giáo dục 15.0
Tâm lý học giáo dục 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Giáo dục học 15.0
Kinh tế giáo dục 15.0
Quản trị văn phòng 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Luật 15.0
Kinh tế 15.0

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản lý giáo dục
Tâm lý học giáo dục
Công nghệ thông tin
Giáo dục học
Kinh tế giáo dục
Quản trị văn phòng
Ngôn ngữ Anh
Luật
Kinh tế

Tra cứu kết quả trúng tuyển tại đây

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản lý giáo dục 15 15
Tâm lý học giáo dục 15.5 15
Công nghệ thông tin 15 15
Giáo dục học 15 15
Kinh tế giáo dục 19 15
Quản lý nhà nước / 15
Quản trị văn phòng / 15
Ngôn ngữ Anh / 15