Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2021

0
3514

Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức công bố điểm điểm chuẩn năm 2021

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Đã có điểm chuẩn xét kết quả thi THPT chính thức năm 2021.

Điểm sàn NIEM năm 2021

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Quản lý giáo dục năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản lý giáo dục 15.0
Tâm lý học giáo dục 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Giáo dục học 15.0
Kinh tế giáo dục 15.0
Quản trị văn phòng 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Luật 15.0
Kinh tế 15.0

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản lý giáo dục 16.0
Tâm lý học giáo dục 16.0
Công nghệ thông tin 16.5
Giáo dục học 16.0
Kinh tế giáo dục 16.0
Quản trị văn phòng 16.0
Ngôn ngữ Anh 16.0
Luật 16.0
Kinh tế 16.0

Tra cứu kết quả trúng tuyển tại đây

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản lý giáo dục 15 15
Tâm lý học giáo dục 15.5 15
Công nghệ thông tin 15 15
Giáo dục học 15 15
Kinh tế giáo dục 19 15
Quản lý nhà nước / 15
Quản trị văn phòng / 15
Ngôn ngữ Anh / 15