Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2020

0
313

Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục năm 2021

Đã có điểm chuẩn xét kết quả thi THPT chính thức năm 2020.

Điểm sàn năm 2020

Điểm sàn Học viện Quản lý giáo dục năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Quản lý giáo dục 15
Tâm lý học giáo dục 15
Công nghệ thông tin 15
Giáo dục học 15
Kinh tế giáo dục 15
Quản trị văn phòng 15
Ngôn ngữ Anh 15

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục năm 2020

Đã được cập nhật.

Tra cứu kết quả trúng tuyển tại đây

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Quản lý giáo dục 15 15
Tâm lý học giáo dục 15.5 15
Công nghệ thông tin 15 15
Giáo dục học 15 15
Kinh tế giáo dục 19 15
Quản lý nhà nước / 15
Quản trị văn phòng / 15
Ngôn ngữ Anh / 15