Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2022

14758

Học viện Quản lý giáo dục đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

Đã có điểm chuẩn xét kết quả thi THPT sẽ được cập nhật trong thời gian quy định.

Điểm sàn NIEM năm 2022

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Quản lý giáo dục năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản lý giáo dục 15.0
Tâm lý học giáo dục 16.0
Quản trị văn phòng 15.0
Kinh tế 15.0

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ Học viện Quản lý giáo dục năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Quản lý giáo dục 18
Tâm lý học giáo dục 22
Quản trị văn phòng 18
Kinh tế 18

2/ Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn Học viện Quản lý giáo dục xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Quản lý giáo dục 15
Tâm lý học giáo dục 19.5
Quản trị văn phòng 15
Kinh tế 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản lý giáo dục 16.0
Tâm lý học giáo dục 16.0
Công nghệ thông tin 16.5
Giáo dục học 16.0
Kinh tế giáo dục 16.0
Quản trị văn phòng 16.0
Ngôn ngữ Anh 16.0
Luật 16.0
Kinh tế 16.0

Tra cứu kết quả trúng tuyển tại đây

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Quản lý Giáo dục năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản lý giáo dục 15 15
Tâm lý học giáo dục 15.5 15
Công nghệ thông tin 15 15
Giáo dục học 15 15
Kinh tế giáo dục 19 15
Quản lý nhà nước / 15
Quản trị văn phòng / 15
Ngôn ngữ Anh / 15