Điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022

1477

Last Updated on 20/09/2022 by Giang Chu

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã có chính thức.

Điểm sàn

Điểm sàn trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022 như sau:

Tên ngành  Điểm sàn
Quản trị kinh doanh
Khoa học môi trường
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Kiến trúc
Thiết kế nội thất
Điều dưỡng
Dược học
Ngôn ngữ Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đông phương học
Quan hệ công chúng
Công nghệ thực phẩm
Luật kinh tế
Công nghệ kỹ thuật ô tô

Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Công nghệ sinh học ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Công nghệ thông tin ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Kiến trúc ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ
Thiết kế nội thất ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ
Điều dưỡng Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên
Dược học Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên
Ngôn ngữ Anh ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Đông phương học ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Quan hệ công chúng ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Công nghệ thực phẩm ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Luật kinh tế ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ
Công nghệ kỹ thuật ô tô ĐTB lớp 12 ≥ 6.0, Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ, Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Quản trị kinh doanh 600
Công nghệ sinh học 600
Công nghệ thông tin 600
Kiến trúc 600
Thiết kế nội thất 600
Điều dưỡng 650
Dược học 700
Ngôn ngữ Anh 600
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
Đông phương học 600
Quan hệ công chúng 600
Công nghệ thực phẩm 600
Luật kinh tế 600
Công nghệ kỹ thuật ô tô 600

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Quản trị kinh doanh 19.5
Công nghệ sinh học 18
Công nghệ thông tin 18
Kiến trúc 18
Thiết kế nội thất 18
Điều dưỡng 20
Dược học 21
Ngôn ngữ Anh 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Đông phương học 18
Quan hệ công chúng 18
Công nghệ thực phẩm 18
Luật kinh tế 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kiến trúc 15.0
Thiết kế nội thất 15.0
Điều dưỡng 19.0
Dược học 21.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Đông phương học 15.0
Quan hệ công chúng 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Luật kinh tế 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Yersin Đà Lạt các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Ngôn ngữ Anh 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Công nghệ sinh học 14 14
Khoa học môi trường 14 14
Công nghệ thông tin 14 15
Kiến trúc 14 15
Thiết kế nội thất 14 15
Dược học 20 21
Điều dưỡng 18 19
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 15
Đông phương học / 15
Quan hệ công chúng / 15
Công nghệ thực phẩm / 15
Luật kinh tế / 15
Xin chào, mình là một cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề gì đó thì đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ để mình có thể tư vấn, hỗ trợ nhé.