Điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021

0
917

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có chính thức.

Điểm sàn trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021 như sau:

Tên ngành  Điểm sàn
Học bạ Thi THPT
Quản trị kinh doanh  600 15.0
Khoa học môi trường 600 15.0
Công nghệ sinh học 600 15.0
Công nghệ thông tin 600 15.0
Kiến trúc 600 15.0
Thiết kế nội thất 600 15.0
Điều dưỡng 650 19.0
Dược học 700 21.0
Ngôn ngữ Anh 600 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600 15.0
Đông phương học 600 15.0
Quan hệ công chúng 600 15.0
Công nghệ thực phẩm 600 15.0
Luật kinh tế 600 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 600 15.0

Điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Yersin Đà Lạt năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh ĐTB lớp 12 ≥ 6.0; Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ; Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ.
Khoa học môi trường
Công nghệ sinh học
Công nghệ thông tin
Kiến trúc ĐTB lớp 12 ≥ 6.0; Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ; Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ.
Thiết kế nội thất
Dược học Học lực Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên
Điều dưỡng Học lực Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên
Ngôn ngữ Anh ĐTB lớp 12 ≥ 6.0; Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ; Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ.
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đông phương học
Quan hệ công chúng
Công nghệ thực phẩm
Luật kinh tế

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Quản trị kinh doanh 600
Khoa học môi trường 600
Công nghệ sinh học 600
Công nghệ thông tin 600
Kiến trúc 600
Thiết kế nội thất 600
Dược học 800
Điều dưỡng  650
Ngôn ngữ Anh 600
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 600
Đông phương học 600
Quan hệ công chúng 600
Công nghệ thực phẩm 600
Luật kinh tế 600

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Yersin Đà Lạt xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kiến trúc 15.0
Thiết kế nội thất 15.0
Điều dưỡng 19.0
Dược học 21.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Đông phương học 15.0
Quan hệ công chúng 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Luật kinh tế 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Yersin Đà Lạt các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Ngôn ngữ Anh 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Công nghệ sinh học 14 14
Khoa học môi trường 14 14
Công nghệ thông tin 14 15
Kiến trúc 14 15
Thiết kế nội thất 14 15
Dược học 20 21
Điều dưỡng 18 19
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 15
Đông phương học / 15
Quan hệ công chúng / 15
Công nghệ thực phẩm / 15
Luật kinh tế / 15