Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa TPHCM năm 2020

0
349

Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ, thi TN THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Văn hóa TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ có chính thức sau ngày 4/10.

Điểm sàn Đại học Văn hóa TPHCM năm 2020

Lưu ý:

+ Xét theo kết quả thi THPT: Không có môn nào ăn 1 điểm trở xuống và kết quả mỗi môn tính theo thang điểm 10.

+ Xét kết quả thi ĐHQG TPHCM và các trường đại học có tổ thức thi năng lực, theo các tổ hợp C00, D01, D09, D10, D15: Tổng điểm đạt 15 trở lên.

+ Riêng chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật (ngành Quản lý văn hóa): Yêu cầu điểm môn năng khiếu đạt 5.0 trở lên + các điều kiện phía trên.

Điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi THPT, xét học bạ và các tổ hợp theo kết quả thi trường ĐHQG TPHCM năm 2020 đều là 15 điểm với toàn bộ các ngành.

Điểm sàn Đại học Văn hóa TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Thông tin – Thư viện 15
Bảo tàng học 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
    Chuyên ngành Quản trị lữ hành
    Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch
Du lịch 15
Kinh doanh xuất bản phẩm 15
Quản lý văn hóa 15
    Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội
    Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch
    Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật
    Chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, thể thao, du lịch
Văn hóa học 15
    Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam
    Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa
    Chuyên ngành Truyền thông văn hóa
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 15

Điểm chuẩn Đại học Văn hóa TPHCM năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Tên ngành Điểm trúng tuyển ĐGNL
Thông tin – Thư viện 16
Bảo tàng học 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
    Chuyên ngành Quản trị lữ hành 25
    Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 23
Du lịch 23.5
Kinh doanh xuất bản phẩm 16
Quản lý văn hóa
    Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 18
    Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch 18
    Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật 16
    Chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, thể thao, du lịch 21
Văn hóa học
    Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam 16
    Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa 16
    Chuyên ngành Truyền thông văn hóa 21
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 16

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật chính thức./

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn hóa TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Thi THPT Học bạ
Thông tin – Thư viện 15 15 16
Bảo tàng học 15 15 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  Chuyên ngành Quản trị lữ hành 22 25 25
  Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 21.25 24 23
Du lịch 20 24 23.5
Kinh doanh xuất bản phẩm 15 15 16
Quản lý văn hóa
  Chuyên ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội 18.5 15 18
  Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch 15 15 18
  Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật 15 15 16
  Chuyên ngành Tổ chức sự kiện Văn hóa, thể thao, du lịch 15 21
Văn hóa học
  Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam 17 16.5 16
  Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa 17 15 16
  Chuyên ngành Truyền thông văn hóa 19.5 20 21
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 15 15 16