Điểm chuẩn trúng tuyển chính thức Đại học Văn Hiến năm 2020

0
346

Trường Đại học Văn Hiến chính thức công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ năm 2020 cùng với điểm sàn theo 2 phương thức còn lại.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Văn Hiến năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Văn Hiến năm 2020

Trường Đại học Văn Hiến chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2020 theo 2 phương thức là xét kết quả thi THPT năm 2020 và điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2020.

Điểm sàn Đại học Văn Hiến năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Thi ĐGNL
Công nghệ thông tin 15 650
Khoa học máy tính 16 600
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 15 600
Truyền thông đa phương tiện 16  /
Quản trị kinh doanh 15 650
Tài chính – Ngân hàng 15 600
Kế toán 16 600
Thương mại điện tử 16  /
Luật 17 650
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15 650
Công nghệ sinh học 16 600
Công nghệ thực phẩm 16 600
Du lịch 15 600
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 650
Quản trị khách sạn 15 650
Điều dưỡng / /
Quản lý bệnh viện / /
Xã hội học 15 600
Tâm lý học 15 600
Quan hệ công chúng 16 /
Văn học 15 600
Văn hóa học 15 600
Việt Nam học 17 650
Ngôn ngữ Anh 15 650
Ngôn ngữ Nhật 15 600
Ngôn ngữ Trung Quốc 17 650
Ngôn ngữ Pháp 15 600
Đông phương học 15 600
Quản lý thể dục thể thao / 600
Thanh nhạc  —
Xét môn Văn 5
Thi tuyển môn cơ sở 5
Thi tuyển môn chuyên ngành 7
Piano  —
Xét môn Văn 5
Thi tuyển môn cơ sở 5
Thi tuyển môn chuyên ngành 7

Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả học bạ

Tên ngành Điểm trúng tuyển học bạ
Công nghệ thông tin 18
Khoa học máy tính 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 18
Truyền thông đa phương tiện 18
Quản trị kinh doanh 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Kế toán 18
Thương mại điện tử 18
Luật 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18
Công nghệ sinh học 18
Công nghệ thực phẩm 18
Du lịch 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị khách sạn 18
Điều dưỡng 19
Quản lý bệnh viện 19
Xã hội học 18
Tâm lý học 18
Quan hệ công chúng 18
Văn học 18
Văn hóa học 18
Việt Nam học 18
Ngôn ngữ Anh 18
Ngôn ngữ Nhật 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 18
Ngôn ngữ Pháp 18
Đông phương học 18
Quản lý thể dục thể thao 18
Thanh nhạc 18
Piano 18

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật chính thức./

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Văn Hiến năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ thông tin 15 15
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 15 15.05
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15 15.05
Quản trị kinh doanh 15 15.05
Tài chính – Ngân hàng 15 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 15
Quản trị khách sạn 15 15
Du lịch 15 15
Công nghệ sinh học 15 17.15
Xã hội học 15 15.5
Tâm lý học 15 15
Văn học 15.25 15.5
Việt Nam học 18 17.15
Văn hóa học 17 15.5
Ngôn ngữ Anh 15 15.45
Ngôn ngữ Nhật 15.5 15.35
Ngôn ngữ Trung Quốc 16 17.05
Ngôn ngữ Pháp 17.2 17.15
Đông phương học 15 15
Kế toán / /
Thương mại điện tử / /
Luật / /
Công nghệ thực phẩm / /
Truyền thông đa phương tiện / /
Khoa học máy tính / /
Điều dưỡng / /
Quản lý bệnh viện / /
Quan hệ công chúng / /
Quản lý thể dục thể thao / /
Thanh nhạc 5 /
Piano 5 /