Điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi năm 2020

0
622

Trường Đại học Thủy Lợi đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển cùng điểm sàn đăng ký xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thủy Lợi năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật nhé.

Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Thủy Lợi năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Kế toán 18
Quản trị kinh doanh 18
Kinh tế 17.5
Quản lý xây dựng 16
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
Kỹ thuật điện 16
Kỹ thuật cơ điện tử 16
Kỹ thuật ô tô 18.5
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí 15
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 20
Công nghệ sinh học 15
Kỹ thuật hóa học 15
Kỹ thuật môi trường 15
Thủy văn học 15
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 15
Kỹ thuật tài nguyên nước 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 15
Các ngành đào tạo bằng tiếng Anh
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) 15
Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) 15
Cơ sở phố Hiến
Công nghệ thông tin 15
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Phân hiệu miền Nam
Toàn bộ các ngành 15

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Xét tuyển năm 2020 tính dựa vào tổng điểm TB 3 năm cấp 3. Với các thí sinh tốt nghiệp trong năm 2020 sẽ tính 5 học kỳ (bỏ học kỳ 2 lớp 12).

Cách tính điểm xét học bạ năm 2020 của trường ĐH Thủy Lợi như sau:

Điểm xét tuyển học bạ = Điểm TB 3 năm môn 1 + Điểm TB 3 năm môn 2 + Điểm TB 3 năm môn 3

Ví dụ: Điểm TB 3 năm môn Toán = (Điểm TB môn toán năm lớp 10 + Điểm TB môn toán năm lớp 11 + Điểm TB môn Toán năm lớp 12)/3

Đợt 1 – Cơ sở Hà Nội

Ngành xét tuyển Điểm chuẩn HB Tiêu chí phụ
Kế toán 23.03 8.1
Quản trị kinh doanh 23.57 7.77
Kinh tế 22.73
Quản lý xây dựng 20.38
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 20.53
Kỹ thuật điện 19.12
Kỹ thuật cơ điện tử 18
Kỹ thuật ô tô 22.27 7.53
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí 18.15
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 23.6 7.83
Công nghệ sinh học 18.25
Kỹ thuật hóa học 18
Kỹ thuật môi trường 18.25
Thủy văn học 18.25
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 18.5
Kỹ thuật cấp thoát nước 18.5
Kỹ thuật tài nguyên nước 18.43
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18.45
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.25
Kỹ thuật xây dựng 18
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 18

Đợt 1 – Cơ sở Phố Hiến

Ngành xét tuyển Điểm trúng tuyển
Kế toán 16
Quản trị kinh doanh 17
Công nghệ thông tin 18

Đợt 1 – Phân hiệu (TLS)

Ngành xét tuyển Điểm trúng tuyển
Kế toán 16.25
Quản trị kinh doanh 17
Công nghệ thông tin 16.18
Kỹ thuật cấp thoát nước 16.25
Kỹ thuật tài nguyên nước 16.15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16.57
Kỹ thuật xây dựng 16.17
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 16.22

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đã được cập nhật.

Lưu ý: Điểm Toán và thứ tự nguyện vọng chỉ sử dụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm chuẩn.

Tra cứu trúng tuyển tại: http://diem.tlu.edu.vn/

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủy Lợi năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Điểm TT Điểm toán TTNV
Kế toán 19.05 21.7 7.8 3
Quản trị kinh doanh 19.05 22.05 8.2 6
Kinh tế 18.35 21.05 7.2 2
Quản lý xây dựng 15 16.05 5.2 9
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16.7 20.1 8.4 1
Kỹ thuật điện 15 16 7 2
Kỹ thuật cơ điện tử 15.7 18.5 7.4 1
Kỹ thuật ô tô 16.4 21.15 6.6 3
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí 14.95 16.25 7 1
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 19.5 22.75 8.2 4
Công nghệ sinh học 15 18.5
Kỹ thuật hóa học 15 16
Kỹ thuật môi trường 14 15.1
Thủy văn học 14 16.1
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 14 15.1
Kỹ thuật cấp thoát nước 14 15.1
Kỹ thuật tài nguyên nước 14 15.45
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14 15.25
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14 15.15
Kỹ thuật xây dựng 15 15
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 14 15
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) 14 15.15
Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) 14 18.5
Cơ sở Phố Hiến    
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ thông tin 15
Phân hiệu TPHCM    
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật cấp thoát nước 15
Kỹ thuật tài nguyên nước 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 15

Các bạn xác nhận nhập học bằng cách gửi giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020