Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021

0
8430

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Điểm chuẩn đại học năm 2021 theo kết quả thi THPT đã được cập nhật!

Điểm sàn HPU2 năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Sư phạm Công nghệ 19.0
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Ngữ văn 19.0
Sư phạm Tiếng Anh 19.0
Sư phạm Vật lý 19.0
Sư phạm Hóa học 19.0
Sư phạm Sinh học 19.0
Sư phạm Tin học 19.0
Sư phạm Lịch sử 19.0
Giáo dục Tiểu học 19.0
Giáo dục Công dân 19.0
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 19.0
Giáo dục Mầm non 19.0
Giáo dục Thể chất 18.0
Việt Nam học 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.0
Công nghệ Thông tin 15.0

Lưu ý:

*Ngành Giáo dục mầm non:

  • Thí sinh dùng tổ hợp môn (Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu 1 hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1) thì: Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực + điểm đối tượng ưu tiên) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12,67.
  • Thí sinh dùng tổ hợp môn (Ngữ văn, năng khiếu 2, Năng khiếu 3 hoặc Toán, NK2, NK3) thì: Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực + điểm đối tượng ưu tiên) x 1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 6,33.

*Ngành Giáo dục Thể chất:

  • Thí sinh dùng tổ hợp môn (Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 hoặc Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu 4) thì: Tổng điểm 2 môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực +  điểm ưu tiên đối tượng) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 12,00.
  • Thí sinh dùng tổ hợp môn (Ngữ văn, năng khiếu 5, Năng khiếu 6 hoặc Toán, NK5, NK6) thì: Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) x 1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) ≥ 6,00.

Điểm chuẩn HPU2 năm 2021

1. Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Giáo dục Công dân 32.0
Giáo dục Mầm non 32.0
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 32.0
Giáo dục Thể chất 28.0
Giáo dục Tiểu học 37.5
Sư phạm Hóa học 34.0
Sư phạm Lịch sử 32.0
Sư phạm Ngữ văn  37.0
Sư phạm Sinh học  32.0
Sư phạm Tiếng Anh  38.0
Sư phạm Tin học  32.0
Sư phạm Toán học  39.0
Sư phạm Vật lý  34.0
Sư phạm Công nghệ  32.25
Công nghệ thông tin  24.0
Ngôn ngữ Anh  35.0
Ngôn ngữ Trung Quốc  36.0
Việt Nam học  24.0

Lưu ý: Ngành Giáo dục thể chất kết hợp xét học bạ và điểm thi năng khiếu thể dục thể thao.

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục Công dân 25.5
Giáo dục Mầm non 25.5
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 25.5
Giáo dục Tiểu học 32.5
Giáo dục Thể chất 24.0
Sư phạm Hóa học 25.5
Sư phạm Lịch sử 25.5
Sư phạm Ngữ văn 30.5
Sư phạm Sinh học 25.5
Sư phạm Tiếng Anh 32
Sư phạm Tin học 25.5
Sư phạm Toán học 30.5
Sư phạm Vật lý 25.5
Sư phạm Công nghệ 32.5
Công nghệ Thông tin 20
Ngôn ngữ Anh 20
Ngôn ngữ Trung Quốc 24
Việt Nam học 20

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Giáo dục Mầm non 26 25
Giáo dục Tiểu học 27.5 31
Giáo dục Công dân 24 25
Giáo dục Thể chất 26 25
Sư phạm Toán học 25 25
Sư phạm Tin học 24 25
Sư phạm Vật lý 24 25
Sư phạm Hóa học 24 25
Sư phạm Sinh học 24 25
Sư phạm Ngữ văn 25 25
Sư phạm Lịch sử 24 25
Sư phạm Tiếng Anh 24 25
Sư phạm công nghệ 24 25
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 25
Ngôn ngữ Anh 22 20
Ngôn ngữ Trung Quốc 23 26
Việt Nam học 20 20
Thông tin – thư viện 20 20
Công nghệ thông tin 20 20