Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020

0
335

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chính thức công bố mức chuẩn xét tuyển theo phương thức học bạ đợt 1 năm 2020 cùng mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020

Điểm chuẩn đại học năm 2020 theo kết quả thi THPT đã được cập nhật!

Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020

Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Công nghệ thông tin 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15
Thông tin – Thư viện 15
Việt Nam học 15
Sư phạm Công nghệ 18.5
Sư phạm Vật lý 18.5
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Tin học 18.5
Sư phạm Tiếng Anh 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Giáo dục Tiểu học 18.5
Giáo dục Thể chất 17.5
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 18.5
Giáo dục Mầm non 18.5
Giáo dục Công dân 18.5

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ năm 2020

Ngành học Điểm trúng tuyển học bạ
Công nghệ thông tin 26
Ngôn ngữ Anh 26
Ngôn ngữ Trung Quốc 26
Thông tin – Thư viện 26
Việt Nam học 26
Sư phạm Công nghệ 32
Sư phạm Vật lý 32
Sư phạm Toán học 32
Sư phạm Tin học 32
Sư phạm Tiếng Anh 32
Sư phạm Sinh học 32
Sư phạm Ngữ văn 32
Sư phạm Lịch sử 32
Sư phạm Hóa học 32
Giáo dục Tiểu học 32
Giáo dục Thể chất 32
Giáo dục Quốc phòng và An ninh 32
Giáo dục Mầm non 32
Giáo dục Công dân 32

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Điểm chuẩn chính thức đã được cập nhật!!!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục Mầm non 26 25
Giáo dục Tiểu học 27.5 31
Giáo dục Công dân 24 25
Giáo dục Thể chất 26 25
Sư phạm Toán học 25 25
Sư phạm Tin học 24 25
Sư phạm Vật lý 24 25
Sư phạm Hóa học 24 25
Sư phạm Sinh học 24 25
Sư phạm Ngữ văn 25 25
Sư phạm Lịch sử 24 25
Sư phạm Tiếng Anh 24 25
Sư phạm công nghệ 24 25
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 25
Ngôn ngữ Anh 22 20
Ngôn ngữ Trung Quốc 23 26
Việt Nam học 20 20
Thông tin – thư viện 20 20
Công nghệ thông tin 20 20