Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2022

1629

Trường Đại học Phan Châu Chinh chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 24
Răng – Hàm – Mặt 24
Điều dưỡng 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 15

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Phan Châu Trinh xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 650
Răng – Hàm – Mặt 650
Điều dưỡng 550
Kỹ thuật xét nghiệm y học 550
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 500

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Phan Châu Trinh xét theo kết quả tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 22
Răng – Hàm – Mặt 22
Điều dưỡng 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 22.0
Răng – Hàm – Mặt 22.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0
Điều dưỡng 19.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 15.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.0

Đã có thông tin chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phan Châu Trinh năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Y khoa (Bác sĩ đa khoa) 21 22
Răng – Hàm – Mặt / 22
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19 19
Điều dưỡng 19 19
Ngôn ngữ Anh 19 15
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) 19 15