Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2022

17754

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn BUH

Mức điểm nhận hồ sơ của trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành  Điểm sàn
Tất cả các ngành

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm trúng tuyển ĐGNL
Tài chính – Ngân hàng 879
Quản trị kinh doanh 875
Ngôn ngữ Anh 834
Luật kinh tế 843
Kinh tế quốc tế 895
Kế toán 870
Hệ thống thông tin quản lý 853

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao 23.1
Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng 23.1
Tài chính – Ngân hàng 25.05
Kế toán 25.15
Quản trị kinh doanh 25.35
Kinh tế quốc tế 24.65
Hệ thống thông tin quản lý 24.55
Luật kinh tế 25.00
Ngôn ngữ Anh 22.56

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao 25.25
Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng 25.25
Tài chính – Ngân hàng 25.65
Kế toán 25.55
Quản trị kinh doanh 26.25
Kinh tế quốc tế 26.15
Hệ thống thông tin quản lý 25.85
Luật kinh tế 26.00
Ngôn ngữ Anh 26.46

Lưu ý:

  • Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định
  • Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh hệ số 2 và quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét tuyển thí sinh thuộc diện tốt nghiệp đặc cách năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao 22.23
Tài chính – Ngân hàng 23.45
Kế toán 23.85
Quản trị kinh doanh 23.13
Kinh tế quốc tế 23.97
Hệ thống thông tin quản lý 23.23
Luật kinh tế 24.33
Ngôn ngữ Anh 23.4

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
  2019 2020
Tài chính – Ngân hàng 21.75 24.85
Kế toán 21.9 24.91
Kinh tế quốc tế 22.8 25.54
Quản trị kinh doanh 22.5 25.24
Luật kinh tế 21.3 24.75
Ngôn ngữ Anh 22.3 24.44
Hệ thống thông tin quản lý 21.2 24.65
Tài chính – Ngân hàng + Kế toán + Quản trị kinh doanh (CLC) 20.15 22.3
Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (Song bằng) 15.56 22.3