Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

0
2009

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.

Điểm sàn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ của trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021 như sau:

Tên ngành  Điểm sàn
2020 2021
Tài chính – Ngân hàng 18 17
Quản trị kinh doanh 18  17
Kế toán 18 17
Kinh tế quốc tế 18 17
Luật kinh tế 18 17
Hệ thống thông tin quản lý 18 17
Ngôn ngữ Anh 18 17
Tài chính – Ngân hàng (CLC) 17 17
Kế toán (CLC) 17 17
Quản trị kinh doanh (CLC) 17 17
Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (Song bằng) 16 17

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức

Tên ngành
Điểm trúng tuyển ĐGNL
Năm 2020 Năm 2021
Tài chính – Ngân hàng 770 862
Kế toán 750 846
Kinh tế quốc tế 820 875
Quản trị kinh doanh 780 861
Luật kinh tế 725 813
Ngôn ngữ Anh 770 816
Hệ thống thông tin quản lý 735 827
Tài chính – Ngân hàng + Kế toán + Quản trị kinh doanh (CLC) / 790
Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (Song bằng) /

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao 25.25
Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng 25.25
Tài chính – Ngân hàng 25.65
Kế toán 25.55
Quản trị kinh doanh 26.25
Kinh tế quốc tế 26.15
Hệ thống thông tin quản lý 25.85
Luật kinh tế 26.00
Ngôn ngữ Anh 26.46

Lưu ý:

  • Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định
  • Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh hệ số 2 và quy về thang điểm 30.

Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét tuyển thí sinh thuộc diện tốt nghiệp đặc cách năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao 22.23
Tài chính – Ngân hàng 23.45
Kế toán 23.85
Quản trị kinh doanh 23.13
Kinh tế quốc tế 23.97
Hệ thống thông tin quản lý 23.23
Luật kinh tế 24.33
Ngôn ngữ Anh 23.4

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành  2019 Điểm chuẩn 2020
Tài chính – Ngân hàng 21.75 24.85
Kế toán 21.9 24.91
Kinh tế quốc tế 22.8 25.54
Quản trị kinh doanh 22.5 25.24
Luật kinh tế 21.3 24.75
Ngôn ngữ Anh 22.3 24.44
Hệ thống thông tin quản lý 21.2 24.65
Tài chính – Ngân hàng + Kế toán + Quản trị kinh doanh (CLC) 20.15 22.3
Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (Song bằng) 15.56 22.3