Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2022

5747

Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2022

Điểm sàn Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2022

Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Y khoa
Dược học
Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa)
Điều dưỡng (Điều dưỡng nha khoa)
Điều dưỡng (Điều dưỡng gây mê hồi sức)
Điều dưỡng (Điều dưỡng hộ sinh)
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Y tế công cộng

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn Điều kiện so sánh
Y khoa 25.55 SI>= 7.5, TTNV4
Dược học 23.7 HO >= 7.5, TTNV6
Điều dưỡng 19 SI>= 5.5, TTNV1
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.2 SI>= 3.25, TTNV1
Kỹ thuật hình ảnh y học 19 SI>= 5.5, TTNV2
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19.05 SI>= 5.75, TTNV1

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn TC phụ
    Điểm môn TTNV
Y khoa 26.6 Sinh >= 8.25 7
Dược học 25.0 Hóa >= 7.25 11
Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa) 19.0 Sinh >= 6.25 1
Điều dưỡng (Điều dưỡng nha khoa) 19.0 Sinh >= 7.25 1
Điều dưỡng (Điều dưỡng gây mê hồi sức) 19.0 Sinh >= 4.75 2
Điều dưỡng (Điều dưỡng hộ sinh) 19.0 Sinh >= 6.5 6
Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.3 Sinh >= 7.5 2
Kỹ thuật hình ảnh y học 22.5 Sinh >= 5.75 2
Kỹ thuật phục hồi chức năng 22.0 Sinh >= 6.5 1
Y tế công cộng 15.0 Sinh >= 4.5 7

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng các năm trước dưới đây:

Tên ngành Điểm chuẩn 
2019 2020
Y khoa 24.4 26.8
Dược học 22.6 25.6
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa) 18 19
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng nha khoa) 18 19.2
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức) 18 19.2
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản) 18 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 21 24.3
Kỹ thuật hình ảnh y học 19 22.2
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19.8 23