Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2020

0
732

Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ cùng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật chính thức.

Điểm sàn Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Y khoa 22
Dược học 21
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa) 19
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng nha khoa) 19
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức) 19
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản) 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Kỹ thuật hình ảnh y học 19
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19

Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2020

Đã có điểm chuẩn 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Điểm TT Điều kiện phụ
Y khoa 24.4 26.8 Sinh: 8, NV1
Dược học 22.6 25.6 Hóa 7.5, NV3
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa) 18 19 Sinh 4.75, NV2
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng nha khoa) 18 19.2 Sinh 6.25, NV3
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức) 18 19.2 Sinh 5, NV1
Điều dưỡng (Chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản) 18 19 Sinh 5.25, NV2
Kỹ thuật xét nghiệm y học 21 24.3 Sinh 6.75, NV4
Kỹ thuật hình ảnh y học 19 22.2 Sinh 5.5, NV10
Kỹ thuật phục hồi chức năng 19.8 23 Sinh 6, NV3