Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2022

3467

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2022

Đã cập nhật điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm sàn TUEBA năm 2022

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Kế toán
Kế toán (CLC)
Kinh tế
Kinh tế đầu tư
Kinh tế phát triển
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh (CLC)
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý công
Tài chính – Ngân hàng
Tài chính (CLC)
Luật kinh tế
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị du lịch và khách sạn

Điểm chuẩn TUEBA năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kế toán 18
Kế toán tổng hợp chất lượng cao 19.5
Kinh tế 17.5
Kinh tế đầu tư 17
Kinh tế phát triển 16
Marketing 17.5
Kinh doanh quốc tế 19
Quản trị kinh doanh 17.5
Quản trị kinh doanh chất lượng cao 18.5
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18
Quản lý công (Quản lý kinh tế) 17
Tài chính – Ngân hàng 17.5
Tài chính chất lượng cao 21
Luật kinh tế 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.5
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 19

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Kế toán 16
Kế toán tổng hợp chất lượng cao 16
Kinh tế 16
Kinh tế đầu tư 16
Kinh tế phát triển 16
Marketing 16
Kinh doanh quốc tế 16
Quản trị kinh doanh 16
Quản trị kinh doanh chất lượng cao 16
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 16
Quản lý công (Quản lý kinh tế) 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Tài chính chất lượng cao 16
Luật kinh tế 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 16

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kế toán 16
Kế toán tổng hợp chất lượng cao 18
Kinh tế 16
Kinh tế đầu tư 16
Kinh tế phát triển 16
Marketing 16
Kinh doanh quốc tế 16
Quản trị kinh doanh 16
Quản trị kinh doanh chất lượng cao 18
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 16
Quản lý công (Quản lý kinh tế) 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Tài chính chất lượng cao 18
Luật kinh tế 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
Quản trị du lịch và khách sạn chất lượng cao 18

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 16.0
Kế toán (CLC) 18.5
Kinh tế 16.0
Kinh tế đầu tư 16.0
Kinh tế phát triển 16.0
Marketing 16.0
Kinh doanh quốc tế 16.5
Quản trị kinh doanh 16.0
Quản trị kinh doanh (CLC) 18.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0
Quản lý công 17.5
Tài chính – Ngân hàng 16.0
Tài chính (CLC) 20.0
Luật kinh tế 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0
Quản trị du lịch và khách sạn () 18.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kế toán 14 14.5
Tài chính – Ngân hàng 13.5 14.5
Quản trị kinh doanh 14 14.5
Quản lý công 14 17.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15 15
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) 13.5 14.5
Kinh tế 13.5 16
Kinh tế đầu tư 13.5 14.5
Kinh tế phát triển 13.5 15.5
Marketing (Chuyên ngành Quản trị Marketing) 13.5 15
Kinh doanh quốc tế / 15.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13.5  15
Chương trình Chất lượng cao
Kế toán tổng hợp / 15
Tài chính / 16
Quản trị kinh doanh / 16
Quản trị du lịch và khách sạn / 19