Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2023

6621

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên 2023

Đã cập nhật điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

I. Điểm chuẩn TUEBA năm 2023

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Kinh tế18
2Kinh tế đầu tư17
3Kinh tế phát triển18
4Quản trị kinh doanh19
5Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh)21
6Marketing18.5
7Marketing (Chương trình Quản trị marketing dạy và học bằng tiếng Anh)21
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành19
9Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình Quản trị du lịch và khách sạn dạy và học bằng tiếng Anh)21
10Tài chính – Ngân hàng19
11Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính dạy và học bằng tiếng Anh)21
12Kinh doanh quốc tế18
13Luật kinh tế19
14Kế toán18.5
15Quản lý công (Quản ký kinh tế)18
16Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng19

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
1Kinh tế16
2Kinh tế đầu tư16
3Kinh tế phát triển16
4Quản trị kinh doanh18
5Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh)16
6Marketing16
7Marketing (Chương trình Quản trị marketing dạy và học bằng tiếng Anh)16
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành16
9Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình Quản trị du lịch và khách sạn dạy và học bằng tiếng Anh)16
10Tài chính – Ngân hàng16
11Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính dạy và học bằng tiếng Anh)16
12Kinh doanh quốc tế19
13Luật kinh tế17
14Kế toán17
15Quản lý công (Quản ký kinh tế)16
16Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng17

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Kinh tế17
2Kinh tế đầu tư16
3Kinh tế phát triển16
4Quản trị kinh doanh18
5Quản trị kinh doanh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh)19
6Marketing18
7Marketing (Chương trình Quản trị marketing dạy và học bằng tiếng Anh)19
8Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành18
9Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình Quản trị du lịch và khách sạn dạy và học bằng tiếng Anh)19
10Tài chính – Ngân hàng18
11Tài chính – Ngân hàng (Chương trình Tài chính dạy và học bằng tiếng Anh)19
12Kinh doanh quốc tế18
13Luật kinh tế18
14Kế toán17
15Quản lý công (Quản ký kinh tế)16
16Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng18

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
Điểm thi THPTHọc bạĐGNL
1Kế toán161816
2Kế toán tổng hợp (Chương trình chất lượng cao)1819.516
3Kinh tế1617.516
4Kinh tế đầu tư161716
5Kinh tế phát triển161616
6Marketing1617.516
7Kinh doanh quốc tế161916
8Quản trị kinh doanh1617.516
9Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao)1818.516
10Logistics và quản lý chuỗi cung ứng161816
11Quản lý công (Quản lý kinh tế)161716
12Tài chính – Ngân hàng1617.516
13Tài chính (Chương trình chất lượng cao)182116
14Luật kinh tế161816
15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1617.516
16Quản trị du lịch và khách sạn (Chương trình chất lượng cao)181916

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Kế toán16.0
2Kế toán (Chất lượng cao)18.5
3Kinh tế16.0
4Kinh tế đầu tư16.0
5Kinh tế phát triển16.0
6Marketing16.0
7Kinh doanh quốc tế16.5
8Quản trị kinh doanh16.0
9Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao)18.5
10Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng16.0
11Quản lý công17.5
12Tài chính – Ngân hàng16.0
13Tài chính (Chất lượng cao)20.0
14Luật kinh tế16.0
15Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành16.0
16Quản trị du lịch và khách sạn (Chất lượng cao)18.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
20192020
a. Chương trình chuẩn
1Kế toán1414.5
2Tài chính – Ngân hàng13.514.5
3Quản trị kinh doanh1414.5
4Quản lý công1417.5
5Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng1515
6Luật kinh tế (Luật kinh doanh)13.514.5
7Kinh tế13.516
8Kinh tế đầu tư13.514.5
9Kinh tế phát triển13.515.5
10Marketing (Chuyên ngành Quản trị Marketing)13.515
11Kinh doanh quốc tế/15.5
12Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành13.5 15
b. Chương trình Chất lượng cao
14Kế toán tổng hợp/15
15Tài chính/16
16Quản trị kinh doanh/16
17Quản trị du lịch và khách sạn/19
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.