Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2021

0
1430

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên năm 2022

Đã cập nhật điểm trúng tuyển 2020.

Điểm sàn TUEBA năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Kế toán 16.0
Kế toán (CLC) 18.0
Kinh tế 16.0
Kinh tế đầu tư 16.0
Kinh tế phát triển 16.0
Marketing 16.0
Kinh doanh quốc tế 16.0
Quản trị kinh doanh 16.0
Quản trị kinh doanh (CLC) 18.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0
Quản lý công 16.0
Tài chính – Ngân hàng 16.0
Tài chính (CLC) 18.0
Luật kinh tế 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0
Quản trị du lịch và khách sạn () 18.0

Điểm chuẩn TUEBA năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

 

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 16.0
Kế toán (CLC) 18.5
Kinh tế 16.0
Kinh tế đầu tư 16.0
Kinh tế phát triển 16.0
Marketing 16.0
Kinh doanh quốc tế 16.5
Quản trị kinh doanh 16.0
Quản trị kinh doanh (CLC) 18.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0
Quản lý công 17.5
Tài chính – Ngân hàng 16.0
Tài chính (CLC) 20.0
Luật kinh tế 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0
Quản trị du lịch và khách sạn () 18.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kế toán 14 14.5
Tài chính – Ngân hàng 13.5 14.5
Quản trị kinh doanh 14 14.5
Quản lý công 14 17.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15 15
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) 13.5 14.5
Kinh tế 13.5 16
Kinh tế đầu tư 13.5 14.5
Kinh tế phát triển 13.5 15.5
Marketing (Chuyên ngành Quản trị Marketing) 13.5 15
Kinh doanh quốc tế / 15.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13.5  15
Chương trình Chất lượng cao
Kế toán tổng hợp / 15
Tài chính / 16
Quản trị kinh doanh / 16
Quản trị du lịch và khách sạn / 19