Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2021

0
566

Đại học Kiến trúc TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2021

Điểm sàn Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2021

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2021
Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế thời trang
Thiết kế đồ họa
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế nội thất
Kiến trúc
Kiến trúc cảnh quan
Quy hoạch vùng và đô thị
Mỹ thuật đô thị
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Quản lý xây dựng
Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xây dựng
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)
Cơ sở đào tạo tại Đà Lạt
Kiến trúc
Kỹ thuật xây dựng
Cơ sở đào tạo tại Cần Thơ
Kiến trúc
Thiết kế nội thất
Kỹ thuật xây dựng

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2021

1. Điểm chuẩn xét học bạ năm 2021

 

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kiến trúc 24.4
Kiến trúc – CLC 24.16
Thiết kế nội thất 24.46
Quy hoạch vùng và đô thị 22.65
Quy hoạch vùng và đô thị – CLC 20.83
Kiến trúc cảnh quan 23.51
Thiết kế đô thị (CTTT) 16.93
Thiết kế công nghiệp 24.08
Thiết kế đồ họa 25.35
Thiết kế thời trang 24.26
Mỹ thuật đô thị 22.87
Kỹ thuật xây dựng 22.6
Kỹ thuật xây dựng – CLC 20.65
Quản lý xây dựng 22.0
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16.2
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ CẦN THƠ
Kiến trúc (CT) 21.16
Thiết kế nội thất (CT) 20.75
Kỹ thuật xây dựng (CT) 17.15
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ ĐÀ LẠT
Kiến trúc (DL) 20.29
Kỹ thuật xây dựng (DL) 17.2

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kiến trúc TPHCM các năm trước như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế thời trang 21.5 24.48
Thiết kế đồ họa 22.65 25.4
Thiết kế công nghiệp 21.35 24.6
Thiết kế nội thất 22.55 24.15
Kiến trúc 22.85 24.28
Kiến trúc cảnh quan 21.2 22.89
Quy hoạch vùng và đô thị 20.8 21.76
Mỹ thuật đô thị 21.65 22.05
Kỹ thuật xây dựng 19.7 21.9
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16 15.5
Quản lý xây dựng 18.8 21.7
Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xây dựng 15.25 15.5
Kiến trúc 21.25 23.6
Quy hoạch vùng và đô thị 16.5 16.5
Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) 15 15
Cơ sở đào tạo tại Đà Lạt
Kiến trúc 18.25 20.25
Kỹ thuật xây dựng 15.15 15.5
Cơ sở đào tạo tại Cần Thơ
Kiến trúc 20 20.8
Thiết kế nội thất 17 17
Kỹ thuật xây dựng 15.05 15.5