Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Khánh Hòa năm 2020

0
799

Đại học Khánh Hòa đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển theo kết quả xét học bạ cùng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khánh Hòa năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã có. Mau kéo xuống cuối bài viết nào!!!

Điểm sàn Đại học Khánh Hòa năm 2020

Lưu ý: 2 ngành Ngôn ngữ Anh yêu cầu điểm sàn lớp 12 đạt 4.5 trở lên.

Điểm sàn trường Đại học Khánh Hòa năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Vật lý 18.5
Hóa học (Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) 15
Hóa học (Hóa phân tích môi trường) 15
Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) 15
Sinh học ứng dụng (Dược liệu) 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5
Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) 16
Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) 15
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 15
Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) 15
Văn học (Văn học, báo chí, truyền thông) 15
Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) 15

Điểm chuẩn Đại học Khánh Hòa năm 2020

1/ Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Lưu ý:

+ Các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý và Sư phạm Ngữ văn: Yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi.

+ 2 ngành Ngôn ngữ Anh yêu cầu điểm sàn lớp 12 đạt 6.0 trở lên.

Ngành học Điểm trúng tuyển học bạ
Sư phạm Ngữ văn 23
Sư phạm Toán học 24
Sư phạm Vật lý 24
Hóa học (Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) 16
Hóa học (Hóa phân tích môi trường) 16
Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) 16
Sinh học ứng dụng (Dược liệu) 16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20
Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) 21.5
Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) 18
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 18
Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) 18
Ngôn ngữ Anh 21
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) 19
Văn học (Văn học, báo chí, truyền thông) 18
Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) 18

2/ Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức!!!

Lưu ý: Điểm sàn môn tiếng Anh cho 2 chuyên ngành của ngành Ngôn ngữ Anh là 4.5.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khánh Hòa năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Vật lý 18 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Ngôn ngữ Anh 15 17.5
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) / 17
Hóa học (Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên) 14 15
Hóa học (Hóa phân tích môi trường) 14 15
Sinh học ứng dụng (Nông nghiệp công nghệ cao) 14 15
Sinh học ứng dụng (Dược liệu) 14 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 16.5
Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng) 15 17
Quản trị kinh doanh (Quản lý bán lẻ) 15 17
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 14 15
Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) 14 17.5
Văn học (Văn học, báo chí, truyền thông) 14 15
Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông) / 15