Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2020

0
317

Trường Đại học Hùng Vương chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển xét điểm thi THPT năm 2020.

Điểm sàn Đại học Hùng Vương năm 2020

Điểm sàn Đại học Hùng Vương năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT Học bạ Xét điểm lớp 12
Sư phạm Mỹ thuật 23.5 Học lực lớp 12 Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 26
Sư phạm Âm nhạc 23.5 26
Giáo dục Thể chất 23.5 26
Giáo dục Mầm non 25 Học lực lớp 12 Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 32
Sư phạm Toán học 18.5 /
Sư phạm Ngữ văn 18.5 /
Sư phạm Tiếng Anh 18.5 /
Giáo dục Tiểu học 18.5 /
Kế toán 15 18 /
Quản trị kinh doanh 15 18 /
Tài chính – Ngân hàng 15 18 /
Du lịch 15 18 /
Công tác xã hội 15 18 /
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 18 /
Ngôn ngữ Trung Quốc 15 18 /
Ngôn ngữ Anh 15 18 /
Khoa học Cây trồng 15 18 /
Chăn nuôi 15 18 /
Thú y 15 18 /
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 15 18 /
Công nghệ thông tin 15 18 /

Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2020

Đã cập nhật!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hùng Vương năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Thi THPT Học bạ
Sư phạm Mỹ thuật / 23.5 26
Sư phạm Âm nhạc 26 23.5 26
Giáo dục Thể chất 26 23.5 26
Giáo dục Mầm non 26 25 32
Sư phạm Toán học 18 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18 18.5
Sư phạm Tiếng Anh 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 18 18.5
Kế toán 14 15 18
Quản trị kinh doanh 14 15 18
Tài chính – Ngân hàng 14 15 18
Du lịch 14 15 18
Công tác xã hội 14 15 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 15 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 14 15 18
Ngôn ngữ Anh 14 15 18
Khoa học Cây trồng 14 15 18
Chăn nuôi 14 15 18
Thú y 14 15 18
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 14 15 18
Công nghệ thông tin 14 15 18