Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2022

105

Trường Đại học Đông Đô đã công bố điểm chuẩn đại học mới nhất năm 2022.

Điểm chuẩn Đại học Đông Đô 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đông Đô năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 16.5
Kỹ thuật xây dựng 16.5
Dược học 24
Thú y 16.5
Công nghệ thông tin 16.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.5
Kế toán 16.5
Tài chính ngân hàng 16.5
Ngôn ngữ Trung Quốc 16.5
Thương mại điện tử 16.5
Kiến trúc 16.5
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 19.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 16.5
Quản lý nhà nước 16.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Quản trị kinh doanh 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Dược học 21
Thú y 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Kế toán 15
Tài chính ngân hàng 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15
Thương mại điện tử 15
Kiến trúc 15
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 19
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Quản lý nhà nước 15