Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô năm 2022

222

Trường Đại học Đông Đô đã công bố điểm chuẩn đại học mới nhất năm 2022.

>> Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô năm 2023

I. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đông Đô năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh16.5
Kỹ thuật xây dựng16.5
Dược học24
Thú y16.5
Công nghệ thông tin16.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường16.5
Kế toán16.5
Tài chính ngân hàng16.5
Ngôn ngữ Trung Quốc16.5
Thương mại điện tử16.5
Kiến trúc16.5
Kỹ thuật Xét nghiệm y học19.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô16.5
Quản lý nhà nước16.5

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Đông Đô xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Quản trị kinh doanh15
Kỹ thuật xây dựng15
Dược học21
Thú y15
Công nghệ thông tin15
Công nghệ kỹ thuật môi trường15
Kế toán15
Tài chính ngân hàng15
Ngôn ngữ Trung Quốc15
Thương mại điện tử15
Kiến trúc15
Kỹ thuật Xét nghiệm y học19
Công nghệ kỹ thuật ô tô15
Quản lý nhà nước15