Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2022

1929

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT sẽ được cập nhật theo thời gian quy định.

Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 2022

Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Kỹ thuật mỏ
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Kỹ thuật tuyển khoáng
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật trắc địa bản đồ

Điểm chuẩn QUI năm 2022

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.

1. Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Kế toán 18.0
Quản trị kinh doanh 18.0
Tài chính – Ngân hàng 18.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18.0
Kỹ thuật mỏ 18.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18.0
Kỹ thuật tuyển khoáng 18.0
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 18.0

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Kỹ thuật mỏ 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
Kỹ thuật tuyển khoáng 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Kỹ thuật mỏ 15.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15.0
Kỹ thuật tuyển khoáng 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản trị kinh doanh 13 15
Tài chính – Ngân hàng 13 15
Kế toán 13 15
Công nghệ thông tin 13 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 13 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13 15
Kỹ thuật địa chất 13 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 13 15
Kỹ thuật mỏ 13 15
Kỹ thuật tuyển khoáng 13 15