Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020

0
227

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 (điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển) cùng điểm chuẩn xét học bạ năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
Kế toán (Kế toán tổng hợp) 15
Quản trị kinh doanh 15
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp) 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Kỹ thuật mỏ 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 15
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật tuyển khoáng (Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn) 15
Kỹ thuật địa chất 15

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020

1/ Điểm trúng tuyển xét theo học bạ

Ngành
Điểm chuẩn học bạ 2020
Kế toán (Kế toán tổng hợp) 16
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp) 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
Kỹ thuật mỏ 16
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 16
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 16
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật tuyển khoáng (Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn) 16
Kỹ thuật địa chất 16

1/ Điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi THPT 2020

Đã có chính thức./

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Quản trị kinh doanh 13 15
Tài chính – Ngân hàng 13 15
Kế toán 13 15
Công nghệ thông tin 13 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 13 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13 15
Kỹ thuật địa chất 13 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 13 15
Kỹ thuật mỏ 13 15
Kỹ thuật tuyển khoáng 13 15