Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2021

0
277

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
Kế toán (Kế toán tổng hợp) 15
Quản trị kinh doanh 15
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp) 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Kỹ thuật mỏ 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 15
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật tuyển khoáng (Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn) 15
Kỹ thuật địa chất 15

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2021

1/ Điểm trúng tuyển xét theo học bạ

1/ Điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi THPT 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Kỹ thuật mỏ 15.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15.0
Kỹ thuật tuyển khoáng 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15.0

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản trị kinh doanh 13 15
Tài chính – Ngân hàng 13 15
Kế toán 13 15
Công nghệ thông tin 13 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 13 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 13 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13 15
Kỹ thuật địa chất 13 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 13 15
Kỹ thuật mỏ 13 15
Kỹ thuật tuyển khoáng 13 15