Điểm chuẩn chính thức Đại học Cần Thơ năm 2020

0
296

Đại học Cần Thơ đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn 2020) cho các ngành đào tạo của trường.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Cần Thơ năm 2020

Lưu ý: Các môn năng khiếu nhân hệ số 2 và quy về thang điểm 30.

Dưới đây là điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Giáo dục Công dân 18.5
Giáo dục Thể chất 17.5
Giáo dục Tiểu học 18.5
Sư phạm Địa lý 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Sư phạm Lịch sử 18.5
Sư phạm Ngữ văn 18.5
Sư phạm Sinh học 18.5
Sư phạm Tin học 18.5
Sư phạm tiếng Anh 18.5
Sư phạm tiếng Pháp 18.5
Sư phạm Toán học 18.5
Sư phạm Vật lý 18.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học 16
Kỹ thuật cơ điện tử 16
Kỹ thuật cơ khí 16
Kỹ thuật điện 16
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 16
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật vật liệu 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 15
Quản lý công nghiệp 16
Kỹ thuật máy tính 16
Công nghệ thông tin 17
Hệ thống thông tin 16
Khoa học máy tính 16
Kỹ thuật phần mềm 16
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 16
Chính trị học 15
Triết học 15
Công nghệ sinh học 16
Hóa dược 18
Hóa học 15
Sinh học 15
Toán ứng dụng 15
Vật lý kỹ thuật 15
Ngôn ngữ Anh 18
Ngôn ngữ Pháp 15
Thông tin – thư viện 15
Văn học 16
Việt Nam học 18
Xã hội học 16
Kế toán 18
Kiểm toán 17
Kinh doanh quốc tế 18
Kinh doanh thương mại 18
Kinh tế 17
Kinh tế nông nghiệp 16
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 16
Marketing 18
Quản trị kinh doanh 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Luật 18
Khoa học môi trường 15
Kỹ thuật môi trường 15
Quản lý đất đai 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 16
Bảo vệ thực vật 16
Chăn nuôi 15
Công nghệ sau thu hoạch 15
Công nghệ thực phẩm 17
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 15
Khoa học cây trồng 15
Khoa học đất 15
Nông học 15
Sinh học ứng dụng 15
Thú y 17
Bệnh học thủy sản 15
Công nghệ chế biến thủy sản 16
Quản lý thủy sản 15
Nuôi trồng thủy sản 16
Chương trình Chất lượng cao
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Công nghệ thực phẩm 15
Công nghệ thông tin 17
Kinh doanh quốc tế 17
Kỹ thuật điện 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Ngôn ngữ Anh 17
Tài chính – Ngân hàng 16
Chương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học 15
Nuôi trồng thủy sản 15
Đào tạo tại Hòa An
Công nghệ thông tin 15
Kinh doanh nông nghiệp 15
Kinh tế nông nghiệp 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) 16
Ngôn ngữ Anh 16
Quản trị kinh doanh 16
Việt Nam học 16

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020

Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đã được cập nhật chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cần Thơ năm 2020 như sau:

Ngành Năm 2019 Điểm chuẩn 2020
Giáo dục Tiểu học 21.25 22.25
Giáo dục Công dân 22.5 21
Giáo dục Thể chất 18.25 17.5
Sư phạm Toán học 22.5 24
Sư phạm Tin học 18.25 18.5
Sư phạm Vật lý 21.75 18.5
Sư phạm Hóa học 22.25 22.25
Sư phạm Sinh học 20.75 18.5
Sư phạm Ngữ văn 22.5 22.5
Sư phạm Lịch sử 22.75 19
Sư phạm Địa lý 22.5 22.25
Sư phạm tiếng Anh 23.5 23.75
Sư phạm tiếng Pháp 18.5 18.5
Ngôn ngữ Anh 22.25 24.5
Ngôn ngữ Pháp 17 18.5
Triết học 19.25 22
Văn học 19.75 22
Kinh tế 20.75 24.5
Chính trị học 21.25 24
Xã hội học 21.25 24
Việt Nam học 22.25 24.5
Thông tin – thư viện 16.5 18.5
Quản trị kinh doanh 22 25.25
Marketing 21.5 25
Kinh doanh quốc tế 22.25 25.75
Kinh doanh thương mại 21 24.75
Tài chính – Ngân hàng 21 24.75
Kế toán 21.25 25
Kiểm toán 20.25 24
Luật 21.75 24.5
Sinh học 14 15
Công nghệ sinh học 17 21
Sinh học ứng dụng 14 15
Hóa học 15.25 15
Khoa học môi trường 14 15
Toán ứng dụng 14 15
Khoa học máy tính 16 21
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15 16.5
Kỹ thuật phần mềm 17.5 22.5
Hệ thống thông tin 15 19
Kỹ thuật máy tính 15 16.5
Công nghệ thông tin 19.75 24.25
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15 19
Quản lý công nghiệp 18 22.5
Kỹ thuật cơ khí 18.75 23.25
Kỹ thuật cơ điện tử 16.25 21.5
Kỹ thuật điện 16 20
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 15 16.5
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 16 21.5
Kỹ thuật vật liệu 14 15
Kỹ thuật môi trường 14 15
Vật lý kỹ thuật 14 15
Công nghệ thực phẩm 19.5 23.5
Công nghệ sau thu hoạch 14 15
Công nghệ chế biến thủy sản 16 17
Kỹ thuật xây dựng 16 21
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 14 15
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14 15
Khoa học đất 14 15
Chăn nuôi 14 15
Nông học 15 15
Khoa học cây trồng 14 15
Bảo vệ thực vật 15 16
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 14 15
Kinh tế nông nghiệp 17.5 22.5
Nuôi trồng thủy sản 15 16
Bệnh học thủy sản 14 15
Quản lý thủy sản 14 15
Thú y 19.5 22.25
Hóa dược 21
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21 24.25
Quản lý tài nguyên và môi trường 15 18
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 17.25 21.5
Quản lý đất đai 15 18
Chương trình Chất lượng cao
Ngôn ngữ Anh 19.75 20.5
Kinh doanh quốc tế 19.25 23
Tài chính – Ngân hàng 15 21
Công nghệ thông tin 17 20
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15 16
Kỹ thuật xây dựng 15 15
Kỹ thuật điện 15 15
Công nghệ thực phẩm 15 15.25
Chương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học 16 16
Nuôi trồng thủy sản 15 15
Đào tạo tại Hòa An
Ngôn ngữ Anh 19.5 22.25
Việt Nam học 19.75 22.5
Quản trị kinh doanh 18.5 22.75
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) 19.25 22.5
Công nghệ thông tin 14 18
Kỹ thuật xây dựng 14 15
Kinh doanh nông nghiệp 14 15
Kinh tế nông nghiệp 14 15.75