Điểm cộng ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT

4860

Theo quy chế tuyển sinh đại học mới nhất của Bộ GD&ĐT, các đối tượng ưu tiên và ưu tiên theo khu vực được quy định rõ ràng, cụ thể mời các bạn xem trong bài viết sau đây.

doi tuong uu tien dai hoc

*Cập nhật mới nhất***

Theo quy định mới nhất năm 2023, cách tính điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng sẽ có sự thay đổi. Cụ thể:

Trường hợp 1: Nếu tổng điểm đạt được theo tổ hợp môn < 22.5 điểm (thang điểm 30) thì cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy định cũ.

Trường hợp 2: Nếu tổng điểm đạt được theo tổ hợp môn ≥ 22.5 điểm (thang điểm 30) thì cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng như sau:

Điểm ưu tiên = [(30 – tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng, chính sách.

Ví dụ: Nguyễn Văn A thi được tổng 3 môn là 25.3 điểm, A thuộc đối tượng ưu tiên 1 (được cộng 2 điểm ưu tiên đối tượng) => Điểm cộng ưu tiên theo đối tượng của A = [(30 – 25.3)/7,5] x 2 = 1,25 điểm.

Tính tương tự, A thuộc khu vực 1 => Điểm cộng ưu tiên theo khu vực của A = [(30-25.3)/7,5] x 0.75 = 0,47 điểm.

Như vậy, thí sinh đạt điểm từ 22.5 đến 30 điểm sẽ có điểm ưu tiên giảm dần cho đến +0 điểm.

1. Các đối tượng ưu tiên xét tuyển

Đối tượng ưu tiên: Là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên, được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng

Nhóm ưu tiên 1 (UT1)

Điểm được cộng: +2 điểm

Đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 bao gồm:

 • Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 quy định tại điểm c khoản 4 Điều này
 • Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen
 • Đối tượng 03: Thuộc 1 trong các nhóm dưới đây:
  • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định
  • Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng
 • Đối tượng 04: Thuộc 1 trong các nhóm dưới đây:
  • Con của liệt sĩ
  • Con của thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
  • Con của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên
  • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên
  • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động
  • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng
  • Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng

Nhóm ưu tiên 2 (UT2)

Điểm được cộng: +1 điểm

Đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 2 bao gồm:

 • Đối tượng 05: Thuộc 1 trong các nhóm dưới đây:
  • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác
  • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT
 • Đối tượng 06: Thuộc 1 trong các nhóm dưới đây:
  • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01
  • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%
  • Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
  • Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
  • Con của người có công giúp đỡ cách mạng
 • Đối tượng 07: Thuộc 1 trong các nhóm dưới đây:
  • Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
  • Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm
  • Trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe

Lưu ý:

 • Các đối tượng ưu tiên khác được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét và quyết định
 • Những người thuộc diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng theo diện ưu tiên cao nhất

2. Các khu vực ưu tiên (KVUT)

Khu vực ưu tiên: Là các khu vực được ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển đại học, cao đẳng.

Các quy định về khu vực ưu tiên như sau:

 • Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm THPT (hoặc thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở KV nào lâu hơn sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học ở một trường thuộc các KVUT khác nhau hoặc nửa thời gian học trường này, nửa thời gian học ở trường khi thì hưởng ưu tiên theo khu vực tốt nghiệp. Quy định này áp dụng với thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm trước năm tuyển sinh.
 • Các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường được gán mã trường khác nhau cùng 1 mức ưu tiên khu vực phù hợp.
 • Các thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực
 • Một số trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú bao gồm:
  • Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú
  • Học sinh các trường, lớp dự bị đại học
  • Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.
  • Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

Các khu vực tuyển sinh được chia như sau:

Khu vực 1 (KV1)

Điểm cộng ưu tiên: +0.75 điểm

Khu vực 1 bao gồm:

 • Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp.
 • Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
 • Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Khu vực 2 – Nông thôn (KV2-NT)

Điểm cộng: +0.5 điểm

Khu vực 2-NT bao gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2 và KV3

Khu vực 2 (KV2)

Điểm cộng: +0.25 điểm

Khu vực 2 bao gồm:

 • Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
 • Các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1)

Khu vực 3 (KV3)

Điểm cộng: Không cộng điểm ưu tiên

Khu vực 3 bao gồm:

 • Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Xem chi tiết bạn thuộc khu vực ưu tiên nào trong bài viết: Khu vực 1,2,3 là gì?

3. Cách tính điểm ưu tiên đại học

Thông qua các đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên ở trên, chúng ta có thể tổng hợp lại một bảng tính điểm ưu tiên đại học theo từng mốc phổ biến.

Bảng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực mới nhất như sau:

 Điểm cộng ưu tiên
Tổng điểm xét tuyểnĐối tượng 1Đối tượng 2KV1KV2-NTKV2
≤ 22,5210.750.50.25
231.870.930.70.460.23
23.51.730.870.650.430.22
241.60.80.60.40.2
24.51.470.730.550.370.18
251.330.670.50.330.16
25.51.20.60.450.30.15
261.070.520.40.260.13
26.50.930.470.350.230.12
270.80.40.30.20.1
27.50.670.330.250.170.08
280.530.270.20.130.06
28.50.40.20.150.10.05
290.270.1360.10.060.03
29.50.130.070.050.030.02
3000000

4. Hồ sơ hưởng ưu tiên theo đối tượng

Trong phần hồ sơ đăng ký xét tuyển của các trường đại học, các bạn sẽ thường thấy có dòng “Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)” phải không nào?

Các bạn thuộc diện đối tượng ưu tiên sẽ cần phải chuẩn bị bản photo giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nhé. Còn đối với các bạn chỉ hưởng ưu tiên khu vực (KVUT) sẽ không cần.

Thí sinh là người dân tộc thiểu số cần chuẩn bị:

 • Bản sao giấy khai sinh có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số
 • Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh thí sinh có HKTT trên 18 tháng (tính tới ngày thi đầu tiên của kì thi tốt nghiệp THPT) tại KV1 trong thời gian học THPT.

Thí sinh thuộc đối tượng là người có công với cách mạng hoặc con của người có công với cách mạng cần chuẩn bị:

 • Bản photo quyết định trợ cấp, phụ cấp với người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh phải xuất trình bản chính các giấy tờ nói trên để đối chiếu nhé.

Xem thêm: Đối tượng được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.