Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023

39009

Học viện Hành chính Quốc gia đã công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Hành chính Quốc gia năm 2023

I. Điểm sàn NAPA 2023

Mức điểm nhận hồ sơ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội như sau:

TTTên ngànhKhối xét tuyểnĐiểm sàn
a. Cơ sở Hà Nội
1Quản trị nhân lựcA0018.5
A0118.5
C0021.5
D0118.5
2Quản trị văn phòng (Chuyên ngành Thư ký văn phòng)A0117.5
D0117.5
C0019.5
C2020.5
3Luật (chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật)A0018
A0118
C0021
D0118
4Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch, Văn hóa truyền thông)C0018.5
D0116.5
D1416.5
D1516.5
5Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch)C0018.5
D0116.5
D1416.5
D1516.5
6Thông tin thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tinC0017
C1918
C2018
D0115
7Quản lý nhà nướcA0117
C0019
C2020
D0117
8Chính trị họcC0016
C1417
C2017
D0115
9Lưu trữ họcC0017.5
C1918.5
C2018.5
D0115.5
10Hệ thống thông tinA0016
A0116
D0116
D1016
11Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nướcC0017.5
C1918.5
C2018.5
D1415.5
12Kinh tếA0017.5
A0117.5
A0717.5
D0117.5
13Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC0019.5
D0117.5
D1417.5
D1517.5
14Ngôn ngữ AnhD0117
D1417
D1517
b. Phân hiệu Quảng Nam
15Quản trị nhân lựcA0015
C0015
C2016
D0115
16Quản trị văn phòngA0015
C0015
C2016
D0115
17Luật (Chuyên ngành Thanh tra)A0015
C0015
C2016
D0115
18Quản lý nhà nướcC0015
C2016
D0115
D1515
c. Phân hiệu TPHCM
19LuậtA0017
A0117
C0017
D0117
20Quản lý nhà nướcA0016
C0016
D0116
D1516
21Quản trị văn phòngA0116.5
C0016.5
D0116.5
D1516.5
22Lưu trữ họcC0015
C0315
C1916
D1415

II. Điểm chuẩn NAPA năm 2023

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nội vụ xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩn 2023
a. Cơ sở tại Hà Nội
1Quản trị nhân lựcA0023.35
A0123.35
D0123.35
C0026.35
2Quản trị văn phòngA0122.7
D0122.7
C0024.7
C2025.7
3Luật (Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật)A0023.65
A0123.65
D0123.65
C0026.65
4Chuyên ngành Văn hóa Du lịch, Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa họcD0122.6
D1422.6
D1522.6
C0024.6
5Quản lý văn hóa, Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóaD0121.25
D1421.25
D1521.25
C0023.25
6Thông tin – Thư viện, Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin – Thư việnD0119.5
C0021.5
C1922.5
C2022.5
7Quản lý nhà nướcA0121.65
D0121.65
C0023.65
C2024.65
8Chính trị học
Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học
Chuyên ngành Công tác tôn giáo thuộc ngành Chính trị học
D0121.25
C0022.25
C1423.25
C2023.25
9Lưu trữ học
Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học
D0118.75
C0020.75
C1921.75
C2021.75
10Hệ thống thông tin
Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin
A0022.6
A0122.6
D0122.6
D1022.6
11Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nướcD1421.5
C0023.5
C1924.5
C2024.5
12Kinh tếA0023.6
A0123.6
A0723.6
D0123.6
13Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0123.25
D1423.25
D1523.25
C0025.25
14Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành Biên – Phiên dịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
D0124
D1424
D1524
b. Phân hiệu Quảng Nam
15Quản trị nhân lựcA00
D01
C00
C20
16Quản trị văn phòngA00
D01
C00
C20
17Luật
Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật
A00
D01
C00
C20
18Quản lý nhà nướcD01
D15
C00
C20
c. Phân hiệu TPHCM
19LuậtA0024.4
A0124.4
D0124.4
C0024.4
20Quản lý nhà nướcA0022.15
D0122.15
D1522.15
C0022.15
21Quản trị văn phòngA0121.9
D0121.9
D1521.9
C0021.9
22Lưu trữ học
Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học
D1417.25
C0017.25
C0317.25
C1918.25

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h00 ngày 08/9/2023.

II. Điểm chuẩn NAPA các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

Tên ngànhKhối thiĐiểm chuẩn 2022
a. Cơ sở tại Hà Nội
Quản trị nhân lựcA0024
A0124
D0124
C0027
Quản trị văn phòngA0123.75
D0123.75
C0025.75
C2026.75
Luật (Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật)A0024.25
A0124.25
D0124.25
C0026.25
Chuyên ngành Văn hóa Du lịch, Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa họcD0120.25
D1420.25
D1520.25
C0022.25
Quản lý văn hóa, Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lí văn hóaD0116
D1416
D1516
C0018
Thông tin – Thư viện, Chuyên ngành Quản trị thông tin thuộc ngành Thông tin – Thư việnA0115
D0115
C0017
C2018
Quản lý nhà nướcA0121
D0121
C0023
C2024
Chính trị học
Chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành Chính trị học
Chuyên ngành Công tác tôn giáo thuộc ngành Chính trị học
D0115
C0017
C1418
C2018
Lưu trữ học
Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học
D0115
C0017
C1918
C2018
Hệ thống thông tin
Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin
A0019.75
A0119.75
D0119.75
D1019.75
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nướcD1415.5
C0017.5
C1918.5
C2018.5
Kinh tếA0023.5
A0123.5
A0723.5
D0123.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhD0123.25
D1423.25
D1523.25
C0025.25
Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành Biên – Phiên dịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành Tiếng Anh du lịch thuộc ngành Ngôn ngữ Anh
D0123.75
D1423.75
D1523.75
b. Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị nhân lựcA0015
D0115
C0015
C2016
Quản trị văn phòngA0017
D0117
C0017
C2018
Luật
Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật
A0015
D0115
C0015
C2016
Quản lý nhà nướcD0118
D1518
C0018
C2019
c. Phân hiệu TPHCM
LuậtA0024.5
A0124.5
D0124.5
C0024.5
Quản lý nhà nướcA0021
D0121
D1521
C0021
Quản trị văn phòngA0122.25
D0122.25
D1522.25
C0022.25
Lưu trữ học
Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học
D1415
C0015
C0315
C1916

Điểm chuẩn 2021:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nội vụ năm 2020 như sau:

Tên ngànhKhối XTĐiểm chuẩn 2020
a. Đào tạo tại Hà Nội
Quản trị nhân lựcA00, A01, D0120.5
C0022.5
Quản trị văn phòngD0120
C19, C2023
C0022
Luật (chuyên ngành Thanh tra)A00, A01, D0118
C0020
Quản lý nhà nướcA01, D0117
C0019
C2020
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công)A01, D0114.5
C0016.5
C2017.5
Lưu trữ học (chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ)D0114.5
C0016.5
C19, C2017.5
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch)D01, D1516
C0018
C2019
Văn hóa học
(Chuyên ngành Văn hóa truyền thông)
(Chuyên ngành Văn hóa du lịch)
D01, D1516
C0018
C2019
Thông tin – Thư viện
(Chuyên ngành Quản trị thông tin)
A01, D0115
C0017
C2018
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nướcA00, D0114.5
C0016.5
C2017.5
Hệ thống thông tinA00, A01, D01, D9015
b. Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị nhân lựcA00, D01, C0014
C2015
Quản trị văn phòngA00, D01, C0014
C2015
Luật (Chuyên ngành Thanh tra)A00, D01, C0014
C2015
Quản lý nhà nướcD01, D15, C0014
C2015
Lưu trữ họcD01, C0014
C19, C2015
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch)A00, D01, C0014
C2015
Văn hóa học
(Chuyên ngành Văn hóa du lịch)
(Chuyên ngành Văn hóa truyền thông)
D01, D15, C0014
C2015
c. Phân hiệu TP HCM
Quản trị văn phòngA0116.5
C00, D01, D1515.5
LuậtA00, D01, C0016
A0117
Quản lý nhà nướcA00, D01, D15, C0015.5
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ)C00, C03, C19, D1414.5
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.