Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2022

2976

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 2022

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi THPT và thi đánh giá năng lực như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Luật kinh tế
Khoa học máy tính
Ngôn ngữ Anh
Quản trị kinh doanh

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 2022

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Tất cả 19 ngành 600

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Sài Gòn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Luật kinh tế quốc tế 18
Khoa học máy tính 18
Quản trị kinh doanh 17
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17
Ngôn ngữ Anh 17
Kế toán 17
Quản trị khách sạn 17
Tâm lý học 17

Điểm chuẩn 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Khoa học máy tính 18.0
Luật kinh tế quốc tế 18.0
Kế toán 17.0
Tâm lý học 17.0
Quản trị kinh doanh 17.0
Ngôn ngữ Anh 17.0
Quản trị khách sạn 17.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2020 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Luật kinh tế quốc tế 15 18
Khoa học máy tính 15 18
Ngôn ngữ Anh 14 17
Quản trị kinh doanh 14 17