Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 các trường CAND

1355

Theo Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2022 do Bộ Công an ban hành, các trường CAND xét tuyển năm 2022 với 2050 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy xét tuyển thí sinh là công dân tốt nghiệp THPT.

Xem thêm: Điều kiện xét tuyển các trường CAND năm 2022

 • Căn cứ theo Quyết định số 1127/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường CAND (gọi tắt là các trường CAND) năm 2022;
 • Căn cứ theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương)

Các thông tin về chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh của các trường CAND năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường CAND năm 2022

1. Học viện An ninh nhân dân

Tổng chỉ tiêu: 450, trong đó:

 • Nhóm nghiệp vụ An ninh: 350 chỉ tiêu
 • Ngành An toàn thông tin: 50 chỉ tiêu
 • Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y: 50 chỉ tiêu

2. Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổng chỉ tiêu: 500 chỉ tiêu được phân bổ theo địa bàn tuyển sinh, trong đó:

 • Địa bàn 1: 170 chỉ tiêu
 • Địa bàn 2: 160 chỉ tiêu
 • Địa bàn 3: 140 chỉ tiêu
 • Địa bàn 8: 30 chỉ tiêu

3. Học viện Chính trị CAND

Tổng chỉ tiêu: 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, trong đó:

 • Phía Bắc: 50 chỉ tiêu
 • Phía Nam: 50 chỉ tiêu

4. Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổng chỉ tiêu: 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh được phân bổ theo địa bàn, trong đó:

 • Địa bàn 4: 90 chỉ tiêu
 • Địa bàn 5: 50 chỉ tiêu
 • Địa bàn 6: 110 chỉ tiêu
 • Địa bàn 7: 80 chỉ tiêu
 • Địa bàn 8: 20 chỉ tiêu

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tổng chỉ tiêu: 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát phân bổ theo địa bàn, trong đó:

 • Địa bàn 4: 120 chỉ tiêu
 • Địa bàn 5: 70 chỉ tiêu
 • Địa bàn 6: 130 chỉ tiêu
 • Địa bàn 7: 100 chỉ tiêu
 • Địa bàn 8: 30 chỉ tiêu

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tổng chỉ tiêu: 50 chỉ tiêu ngành PCCC&CNCH, trong đó:

 • Phía Bắc: 25
 • Phía Nam: 25

7. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Tổng chỉ tiêu: 100 nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần, trong đó:

 • Phía Bắc: 50
 • Phía Nam: 50

8. Học viện Quốc tế

Tổng chỉ tiêu: 50 ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc

Phương thức tuyển sinh các trường CAND năm 2022

Các trường CAND xét tuyển đại học năm 2022 theo các phương thức sau:

a) Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Áp dụng với tất cả các trường CAND

b) Phương thức 2: Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic / TOEFL iBT / HSK) theo quy định của Bộ Công an

Các trường áp dụng: Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ Cảnh sát và Nghiệp vụ An ninh.

c) Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND

Các tổ hợp xét tuyển sử dụng: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04 kết hợp bài thi

Tổ hợp xét tuyển bài thi tuyển sinh đại học CAND của Bộ Công an (bài thi BCA): CA1, CA2, CA3, CA4

Các trường áp dụng: Tất cả các trường CAND, cụ thể như sau:

Tên trường/ngành đào tạo
Tổ hợp xét tuyển
Thi THPT Bài thi BCA
Ngành Nghiệp vụ An ninh A00, A01, C03, D01 CA1, CA2
Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát
Học viện An ninh Nhân dân (An toàn thông tin) A00, A01 CA1
Học viện Chính trị CAND A01, C00, C03, D01 CA1, CA2
Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND A00, A01 CA1
Đại học Phòng cháy chữa cháy A00 CA1
Học viện Quốc tế (Ngôn ngữ Anh) A01, D01 CA1, CA2
Học viện Quốc tế (Ngôn ngữ Trung Quốc) D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
Gửi đào tạo đại học ngành Y khoa B00 CA1

Lưu ý:

 • Trường hợp BCA không tổ chức bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các khối xét tuyển kết hợp học bạ THPT
 • Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi THPT, không tham gia thi bài thi BCA thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.
 • Thí sinh được xét tuyển nhiều phương thức tại 1 trường CAND