Bài thi đánh giá tuyển sinh năm 2022 của Bộ Công An

1718

Thí sinh xét tuyển các trường CAND năm 2022 sẽ phải làm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công An.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy trong CAND với một số điểm mới cần lưu ý trong công tác tuyển sinh các trường CAND năm 2022.

Trong các thông tin quan trọng đó là việc thí sinh xét tuyển các trường CAND năm 2022 sẽ phải dựt hi bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy. Bài thi này sẽ được tổ chức sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Xem thêm: Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh các trường CAND năm 2022

Cấu trúc bài thi

Yêu cầu của bài thi:

 • Đề thi đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh
 • Không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam
 • Nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông THPT

Bài thi tuyển sinh của Bộ Công an bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận. Cụ thể như sau:

Phần trắc nghiệm

 • Thời gian làm bài: 90 phút
 • Bao gồm các kiến thức về KHTN, kiến thức xã hội và ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các trường và học viện CAND
 • Tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành, có độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT
 • Phần tư duy logic tập trung kiểm tra kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá và nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác công an.

Phần tự luận

 • Thời gian làm bài: 90 phút
 • Thí sinh được lựa chọn 1 trong hai nội dung Văn học, nghị luận xã hội hoặc Giải toán.

Lưu ý:

 • Bài thi đánh giá tuyển sinh mới của Bộ Công an được tổ chức sau khi kì thi tốt nghiệp THPT kết thúc.
 • Các viện và trường CAND tổ chức thi theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Công an.
 • Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, việc tổ chức kì thi của Bộ Công an có thể ảnh hưởng đến công tác phòng dịch.
 • Căn cứ theo tình hình cụ thể, Bộ Công an sẽ quyết định tiếp tục tổ chức thi hoặc không.

Về tổ chức xét tuyển

a) Trường hợp Bộ GD&ĐT tiếp tục chủ trì tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đề thi, thời gian thi, điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau:

 • Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT: 40% tổng điểm
 • Kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường đại học CAND tổ chức: 60% tổng điểm

Điểm xét tuyển được quy về thang điểm phù hợp và cộng điểm ưu tiên theo quy đinh chung.

b) Trường hợp dịch bệnh, không tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an

Điểm xét tuyển thực hiện như năm 2021 và sử dụng từ các nguồn sau:

 • Kết quả học bạ: 25% tổng điểm
 • Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT: 75% tổng điểm

Điểm xét tuyển được quy về thang điểm phù hợp và cộng điểm ưu tiên theo quy đinh chung.

c) Trường hợp dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT và không tổ chức bài thi đánh giá của Bộ Công an

Xét kết quả học bạ THPT tương tự xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh trong năm 2021.

Về sơ tuyển

Theo Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, thsi sinh sẽ được kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng CAND.

Kiểm tra về phẩm chất chính trị

Căn cứ theo tài liệu, hồ sơ có liên quan của thí sinh, đơn vị sơ tuyển kiểm tra thông tin cá nhân về:

 • Học lực và hạnh kiểm tại học bạ
 • Phẩm chất đạo đức
 • Quá trình công tác
 • Kiểm tra sức khỏe
 • Thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị.

Kiểm tra về khả năng vận động

Thí sinh được lựa chonj2  nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực bao gồm:

 • Chạy 100m, chạy 1500m (với nam), chạy 800m (với nữ)
 • Bật xa tại chỗ
 • Co tay xà đơn

Chỉ tính đạt/không đạt

Lưu ý:

 • Tại thời điểm kiểm tra, thí sinh vì lý do đau ốm,. chữa bệnh không thể kiểm tra được thì Công an nơi sơ tuyển cho thí sinh kiểm tra vào một buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển về trường/học viện.
 • Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài dẫn tới việc tổ chức kiểm tra khả năng vận động có thể ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Căn cứ tình hình cụ thể sẽ quyết định tiếp tục tổ chức kiểm tra hoặc không.

Xem thêm: Điều kiện xét tuyển các trường Đại học, Học viện CAND năm 2022