Top 10 ngành học phổ biến nhất trong lĩnh vực tư pháp

292

Trong lĩnh vực tư pháp, có nhiều ngành học mang lại cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ hệ thống pháp luật của một xã hội công bằng.

Dưới đây là danh sách top 10 ngành học đáng quan tâm nhất trong lĩnh vực này.

top cac nganh hoc nhom tu phap

Vì sao nên lựa chọn ngành học nhóm tư pháp?

Nhóm các ngành tư pháp mang lại cơ hội để tham gia xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bảo vệ quyền và công bằng, giúp giải quyết tranh chấp, xây dựng hệ thống pháp luật mạnh mẽ.

Lựa chọn ngành học thuộc nhóm tư pháp có nhiều lợi ích và ưu điểm hấp dẫn như sau:

  • Cơ hội nghề nghiệp:

Nhóm ngành tư pháp mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp như luật sư, chuyên viên tư pháp, công tố viên, cố vấn pháp lý, nhân viên tư vấn, nhà nghiên cứu pháp lý và nhiều vị trí khác trong cơ quan pháp lý, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

  • Ứng dụng rộng rãi:

Kiến thức và kỹ năng học được trong lĩnh vực tư pháp có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Công việc liên quan đến pháp lý và tư pháp tồn tại trong mọi ngành kinh doanh, hành chính công, lĩnh vực tài chính, quản lý, giáo dục, luật sở hữu trí tuệ, luật lao động và nhiều lĩnh vực khác.

  • Tầm quan trọng trong xã hội:

Lĩnh vực tư pháp đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và duy trì một xã hội công bằng, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và tổ chức.

Lựa chọn ngành học này là bạn đã có thể đóng góp vào việc xây dựng và thúc đẩy công lý và sự công bằng trong xã hội.

Top 10 ngành học lĩnh vực tư pháp

1. Luật học

Ngành Luật học là một lĩnh vực học tập và nghiên cứu về quyền lợi, trách nhiệm pháp lý của mỗi người trong xã hội.

nganh nghe luat hoc

Việc chọn ngành Luật học mang lại nhiều lợi ích và cơ hội, cung cấp nền tảng kiến thức pháp lý vững chắc, nắm rõ các quy tắc và nguyên tắc pháp lý, hệ thống pháp luật và quy trình tư pháp.

Ngành Luật mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng và phong phú. Bạn có thể trở thành luật sư, công tố viên, viên chức tư pháp, nhà nghiên cứu và pháp lý, giảng viên.

>> Ngành Luật nên học trường nào? Học có khó không?

2. Tội phạm học

Ngành Tội phạm học là một lĩnh vực nghiên cứu về tội phạm, hành vi phạm tội và hệ thống công bằng trong xã hội.

nganh toi pham hoc

Việc lựa chọn ngành tội phạm học mang lại nhiều cơ hội và đóng góp cho lĩnh vực này. Ngành học này giúp bạn hiểu rõ về các loại tội phạm, hành vi phạm tội và những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi này.

Bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu về tội phạm, bạn có thể đóng góp vào việc phân tích và hiểu rõ hơn về nguyên nhân, kỹ thuật và tình hình tội phạm hiện tại.

Ngành Tội phạm học mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp như nhà tâm lý học tội phạm, nhà tư vấn pháp lý về tội phạm, chuyên viên phòng ngừa tội phạm, nhà nghiên cứu, cố vấn tư pháp pháp luật hoặc làm việc trong các cơ quan chính phủ và phi chính phủ liên quan đến phòng chống tội phạm.

3. Tư pháp học

tu phap hoc

Ngành Tư pháp học là một lĩnh vực học tập và nghiên cứu về hệ thống pháp luật và quá trình tư pháp trong xã hội. Việc lựa chọn ngành tư pháp học giúp bạn nắm rõ các quy tắc, quy trình và nguyên tắc pháp lý.

Bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu về tư pháp, bạn có thể phân tích và áp dụng pháp luật vào thực tế, đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống pháp luật công bằng và hiệu quả.

Ngành tư pháp học mang lại nhiều cơ hội việc làm như luật sư, chuyên viên tư pháp, công tố viên, nhà nghiên cứu pháp lý, cố vấn pháp lý, giảng viên hoặc làm việc trong các cơ quan pháp lý, doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và chi phí. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn ngành chuyên sâu như tư pháp hình sự, dân sự, doanh nghiệp hoặc quốc tế.

4. Pháp lý kinh doanh

phap ly kinh doanh

Ngành pháp lý kinh doanh là một lĩnh vực kết hợp giữa pháp luật và kinh doanh. Việc lựa chọn ngành pháp lý kinh doanh mang lại nhiều cơ hội và lợi ích.

Ngành pháp lý kinh doanh giúp bạn hiểu rõ về quyền lợi pháp lý của doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh.

Bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu về pháp luật kinh doanh, bạn có thể áp dụng các quy định pháp luật vào việc thành lập, vận hành và giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp.

Ngành pháp lý kinh doanh mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp như luật sư chuyên về kinh doanh, cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp, chuyên viên hợp đồng, chuyên viên bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyên gia về pháp lý doah nghiệp hoặc làm việc trong các tổ chức pháp lý, công ty tư vấn pháp lý, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ liên quan đến kinh doanh.

>> Ngành Luật kinh doanh: Tìm hiểu ngành học và cơ hội tương lai

5. Pháp lý quốc tế

Ngành Pháp lý quốc tế là một lĩnh vực học tập và nghiên cứu về pháp luật áp dụng trong quan hệ quốc tế.

phap ly quoc te

Việc lựa chọn ngành Pháp lý quốc tế giúp bạn hiểu rõ về quyền lợi pháp lý trong các mối quan hệ quốc tế. Bằng cách nghiên cứu và tìm hiểu về pháp luật quốc tế, hiệp định và các tổ chức pháp lý quốc tế, bạn có thể áp dụng và định hình các chính sách, hợp đồng và quyền lợi của các bên trong quan hệ quốc tế.

Ngành Pháp lý quốc tế mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp như luật sư quốc tế, chuyên viên tư vấn pháp lý quốc tế, chuyên gia về pháp luật thương mại quốc tế, chuyên gia về pháp luật thương mại quốc tế hoặc làm việc trong các tổ chức quốc tế, công ty đa quốc gia hoặc các cơ quan pháp lý quốc gia hoặc phi chính phủ.

>> Ngành Luật quốc tế: Học trường nào? Ra trường làm gì?

6. Pháp lý nhân quyền

Ngành Pháp lý nhân quyền là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng pháp luật để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và tự do cá nhân.

phap ly nhan quyen

Ngành Pháp lý nhân quyền thúc đẩy quyền con người và tự do cá nhân thông qua nghiên cứu và áp dụng các quy tắc, tiêu chuẩn pháp luật quốc tế về nhân quyền, bạn cũng có thể đóng góp vào việc đảm bảo quyền lợi và đòi hỏi công bằng cho tất cả mọi người.

Ngành học này mở ra cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quốc tế. Bạn có thể trở thành luật sư nhân quyền, chuyên viên tư vấn pháp lý quốc tế về nhân quyền, nghiên cứu viên về nhân quyền hoặc làm việc trong các tổ chức quốc tế.

7. Luật lao động

Ngành Luật lao động nghiên cứu và áp dụng pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động trong môi trường công việc.

luat lao dong

Ngành học này tập trung vào việc bảo lợi quyền lợi và lợi ích của người lao đông thông qua nghiên cứu và áp dụng các quy định pháp luật về lao động, bạn có thể đóng góp vào việc đảm bảo công bằng, an toàn và điều kiện làm việc tốt cho người lao động.

Ngành Luật lao động đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp như luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý lao động, nhà nghiên cứu về luật lao động, giảng  viên hoặc làm việc trong các cơ quan pháp lý, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và các cơ quan chính phủ liên quan đến luật lao động.

8. Luật hôn nhân và gia đình

Ngành Luật hôn nhân và gia đình nghiên cứu và áp dụng pháp luật liên quan đến quan hệ hôn nhân, gia đình và quyền lợi của các thành viên trong gia đình.

luat hon nhan va gia dinh

Ngành học này giúp bạn hiểu về quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Bạn sẽ được học về hôn nhân, ly hôn, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, quyền lợi của trẻ em và các quy định về tài sản gia đình.

Ngành Luật hôn nhân và gia đình mang đến nhiều cơ hội như chuyên viên tư vấn pháp lý về hôn nhân và gia đình, nhà nghiên cứu về pháp luật gia đình, giảng viên hoặc làm việc trong các cơ quan pháp lý và tổ chức chính phủ có liên quan đến luật hôn nhân và gia đình.

9. Luật môi trường

Ngành Luật môi trường là lĩnh vực học về các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ và quản lý môi trường.

luat moi truong

Bằng việc nghiên cứu áp dụng các quy định pháp luật về môi trường, bạn có thể đóng góp vào việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải, bảo vệ sinh quyển và đa dạng sinh học.

Ngành Luật môi trường mang lại nhiều cơ hội như luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật môi trường, nhà nghiên cứu về pháp luật môi trường, nhà nghiên cứu về pháp luật môi trường hoặc làm việc trong các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, công ty tư vấn môi trường và các tổ chức bảo vệ môi trường.

10. Luật kinh tế

Ngành Luật kinh tế nghiên cứu và áp dụng pháp luật liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại.

luat kinh te

Ngành học này giúp bạn hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại. Bạn sẽ được học về luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh, luật thương mại quốc tế, luật đầu tư và các quy định khác liên quan đến kinh tế.

Ngành Luật kinh tế mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp như luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật kinh tế, nhà nghiên cứu về pháp luật kinh tế, giảng viên hoặc làm việc trong các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và các công ty tư vấn pháp luật kinh tế.

>> Ngành Luật kinh tế: Học trường nào? Cơ hội việc làm ra sao?

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.