Đề thi THPT môn Lịch sử năm 2020 + Đáp án full chính thức

2182

Sáng nay ngày 10/8, các em 2k2 đã trải qua 2 tổ hợp thi là Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD). Liệu các em có tự tin với đáp án mình đã lựa chọn trong sáng nay không? Cùng so lại so với kết quả chính thức đáp án môn lịch sử theo từng mã đề nhé.

Đề thi môn Lịch sử THPT 2020 – Mã đề 323

de thi mon lich su 2020

Đáp án chính thức theo từng mã đề:

Mã đề: 301Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D2C3B4A5C
6D7B8B9C10D
11D12B13C14A15D
16A17B18B19A20A
21A22D23B24D25B
26A27B28A29D30D
31A32A33A34D35B
36A37B38D39D40D
Mã đề: 302Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2C3B4B5D
6B7D8B9C10A
11C12A13B14A15D
16A17C18B19C20A
21D22A23A24C25A
26B27B28A29A30C
31C32B33B34C35B
36B47A48A39C40C
Mã đề: 303Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A2B3D4A5C
6B7D8B9A10C
11D12D13C14C15A
16D17B18D19D20D
21B22C23B24B25B
26C27C28D29B30D
31B32C33C34B35C
36D37B38C39D40B
Mã đề: 304Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A2C3C4A5B
6C7B8C9D10D
11D12B13D14D15A
16D17A18B19A20D
21A22A23D24A25A
26A27D28B29B30A
31B32A33A34D35D
36B37A38D39B40B
Mã đề: 305Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C2C3D4C5A
6A7A8B9B10B
11A12C13A14B15B
16C17C18B19D20D
21C22A23D24D25D
26C27C28D29D30C
31A32D33A34A35D
36C47C48A39C40A
Mã đề: 306Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2C3A4C5C
6C7D8B9D10A
11B12B13A14C15A
16D17D18D19C20C
21A22D23C24A25A
26C27C28C29A30D
31A32A33D34A35D
D3637C38B39A40A
Mã đề: 307Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C2C3C4B5D
6D7A8A9B10C
11B12A13B14C15C
16B17A18C19C20C
21B22C23D24C25B
26A27C28A29D30D
31D32B33B34B35A
36D37B38D39D40A
Mã đề: 308Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2D3C4B5C
6A7D8D9B10D
11B12D13C14A15A
16C17B18C19A20C
21B22B23B24C25A
26B27D28C29B30A
31C32C33D34D35D
36B37D38A39D40B
Mã đề: 309Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2A3C4A5A
6B7B8A9D10D
11C12D13D14D15B
16B17D18A19D20C
21A22D23A24B25C
26B27D28D29C30C
31D32D33B34C35A
36D37A38A39C40C
Mã đề: 310Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A2C3D4D5A
6A7C8C9B10D
11C12C13D14C15C
16B17B18B19A20B
21D22B23C24B25A
26B27B28A29A30B
31A32A33B34C35B
36C37B38C39C40A
Mã đề: 311Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2C3A4C5D
6A7B8D9A10D
11C12B13A14C15D
16B17D18B19B20B
21A22D23A24D25B
26A27C28C29C30C
31B32A33C34A35D
36A37C38C39B40C
Mã đề: 312Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A2A3C4C5B
6C7D8C9A10D
11D12A13B14C15A
16C17B18A19B20C
21D22D23B24D25B
26A27A28A29B30D
31B32B33D34D35B
36B37D38A39A40B
Mã đề: 313Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D2A3D4C5D
6D7C8A9C10D
11C12A13D14B15C
16B17A18D19C20C
21B22D23D24D25A
26A27B28B29D30A
31B32C33C34A35B
36C37A38D39B40A
Mã đề: 314Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2A3B4B5A
6B7C8C9D10B
11A12C13B14A15D
16B17C18C19D20A
21C22D23A24A25A
26D27A28C29C30A
31B32D33B34B35D
36C37D38D39A40D
Mã đề: 315Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2D3D4D5B
6C7B8B9A10D
11D12D13C14A15C
16A17D18B19D20C
21C22B23D24C25B
26A27D28B29C30A
31D32C33A34B35C
36B37C38B39C40C
Mã đề: 316Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2C3B4C5B
6A7A8A9A10A
11C12B13A14C15D
16C17A18A19A20C
21D22B23A24B25D
26A27D28D29C30D
31D32C33B34B35D
36C37C38B39C40D
Mã đề: 317Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2A3D4A5A
6D7A8C9D10C
11C12D13A14A15B
16B17D18D19B20B
21C22D23C24C25B
26C27B28C29A30A
31D32C33C34D35A
36B37A38C39C40D
Mã đề: 318Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D2C3D4D5A
6A7A8C9A10D
11B12B13B14C15B
16C17D18B19D20D
21D22A23A24D25C
26A27B28A29C30C
31B32C33B34B35B
36A37C38A39B40C
Mã đề: 319Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C2C3B4D5A
6A7D8A9B10D
11D12D13C14D15A
16B17A18B19A20A
21D22B23A24C25C
26C27D28B29A30C
31B32A33A34C35B
36B37C38C39B40C
Mã đề: 320Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C2C3B4D5A
6A7D8C9C10A
11B12A13C14C15A
16C17C18CD19C20D
21B22D23C24B25C
26D27B28B29D30A
31A32D33A34B35D
36B37B38A39B40D
Mã đề: 321Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B2A3A4D5D
6C7B8B9B10C
11A12C13C14C15A
16C17C18A19D20A
21B22B23D24D25B
26C27D28A29D30D
31A32A33B34D35B
36B37D38A39A40D
Mã đề: 322Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D2A3C4D5C
6A7A8C9B10B
11D12C13D14A15B
16B17B18D19D20D
21A22B23C24C25A
26A27D28D29C30B
31A32C33D34D35C
36B37A38A39D40D
Mã đề: 323Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A2D3A4D5A
6C7D8D9C10B
11C12C13D14A15D
16A17C18B19B20D
21C22B23C24B25D
26D27A28A29B30D
31A32B33C34A35C
36D37B38A39B40D
Mã đề: 324Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A2D3A4C5C
6A7A8C9D10C
11C12D13B14A15B
16A17B18B19B20D
21A22C23D24B25C
26D27B28B29D30C
31A32D33C34D35B
36A37D38A39C40C

Đáp án chính thức môn lịch sử thi thpt 2020

 

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.