Đề thi + Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

806

Vật lý là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi (từ câu 1 tới câu 40) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Vật lý (Mã đề 201 tới 224).

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Vật lý thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 201
D A C B C
D B B B C
C C D D B
B A C A C
B D C A A
A B A D D
A D D A B
A A C D C
Mã đề: 202
D C A B B
C B C C B
A B B C C
D D A D D
B C D C A
B A D A A
D B A D D
A C D A B
Mã đề: 203
B B C A C
A D A D D
A B B C C
C B C A C
D D A D B
A A B A B
C B D D B
C D B D C
Mã đề: 204
A A D D C
C A D A D
C B C C C
B C B B A
C A A C A
D A B C B
B D B C D
D A B D D
Mã đề: 205
B A B C C
C B B C D
A A B D A
D C C D B
D A C C D
A A D D C
A D B C B
A C B D D
Mã đề: 206
C D D C A
C B D A C
A B B C C
D D B A D
D B D A D
A B A B C
C B A C A
B C A B B
Mã đề: 207
B D D D A
A A D A D
C B C A B
C D C B D
A A D B B
C A C C B
B A C A C
A C A B B
Mã đề: 208
D A D C A
D B A C C
C B D C C
B B D B D
C B A B D
D B A D A
D A D A D
B B C A A
Mã đề: 209
A D B C B
A A D C D
B D D D C
B A B C B
D D A B B
D D D A A
B A D D B
A D A A B
Mã đề: 210
A C A C D
D B D B A
D B D A D
D B C D C
A B C B C
B C D C A
A C D B A
C C B A A
Mã đề: 211
B C C D C
A A D C C
B C C D A
B D C B D
B C A D C
A D D B D
D A A D B
B D B B A
Mã đề: 212
D B B D D
B A A D D
A C A C D
A D C C B
B D A A C
A C B A A
D C B B B
C D C B B
Mã đề: 213
C A B D A
B B A A B
D C D A D
A C A D A
C B C A D
B B B C D
C D D B B
A C C D A
Mã đề: 214
C C A D C
B C B C D
B C A C C
D B A B A
B C D C B
A A A B C
B C A C B
A C B A A
Mã đề: 215
B D D C B
C D A B C
C C B A C
A A C D D
A A B B B
C C D B C
B B A B D
D B A D A
Mã đề: 216
D C B B C
C A A A C
B D B D B
B B A A D
D A D D B
D B A A A
B A B D B
B B A D D
Mã đề: 217
D C A A B
D A A A B
C C B D D
D A B D A
A B B B C
A C D D B
D C B C A
D C C D B
Mã đề: 218
C A C A D
B D D A A
B D D C B
C C A B D
C C C B B
D D D A A
B A B B A
A C B A C
Mã đề: 219
A D B A A
D D A A C
B B C A A
A B D C A
C C C A A
D D C D A
D C C A D
D D C C A
Mã đề: 220
D B D C B
D B B D C
D A D A C
D C C A D
A C C A D
D C A A C
C A D A A
A C D D A
Mã đề: 221
B A C C D
C D D D C
A A A D C
B C D C C
B C B D B
B B C D C
B C B B D
D D C B B
Mã đề: 222
B A B B A
C C A D B
C D D D A
D C C C A
D A B C A
B B C C B
A A C D D
D C D A A
Mã đề: 223
B A A D C
B A B A D
D D B B B
C C D C B
D C D D C
D D B C B
B C C B C
C C B B D
Mã đề: 224
A D B B C
B A D A A
B A C C A
B C B D A
D B A A C
B B A C C
C A C C A
B B A C C
Đáp án môn Vật lý thi THPT năm 2021