Đề thi + Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

1147

Vật lý là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi (từ câu 1 tới câu 40) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem Đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Vật lý (Mã đề 201 tới 224).

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Vật lý thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 201
DACBC
DBBBC
CCDDB
BACAC
BDCAA
ABADD
ADDAB
AACDC
Mã đề: 202
DCABB
CBCCB
ABBCC
DDADD
BCDCA
BADAA
DBADD
ACDAB
Mã đề: 203
BBCAC
ADADD
ABBCC
CBCAC
DDADB
AABAB
CBDDB
CDBDC
Mã đề: 204
AADDC
CADAD
CBCCC
BCBBA
CAACA
DABCB
BDBCD
DABDD
Mã đề: 205
BABCC
CBBCD
AABDA
DCCDB
DACCD
AADDC
ADBCB
ACBDD
Mã đề: 206
CDDCA
CBDAC
ABBCC
DDBAD
DBDAD
ABABC
CBACA
BCABB
Mã đề: 207
BDDDA
AADAD
CBCAB
CDCBD
AADBB
CACCB
BACAC
ACABB
Mã đề: 208
DADCA
DBACC
CBDCC
BBDBD
CBABD
DBADA
DADAD
BBCAA
Mã đề: 209
ADBCB
AADCD
BDDDC
BABCB
DDABB
DDDAA
BADDB
ADAAB
Mã đề: 210
ACACD
DBDBA
DBDAD
DBCDC
ABCBC
BCDCA
ACDBA
CCBAA
Mã đề: 211
BCCDC
AADCC
BCCDA
BDCBD
BCADC
ADDBD
DAADB
BDBBA
Mã đề: 212
DBBDD
BAADD
ACACD
ADCCB
BDAAC
ACBAA
DCBBB
CDCBB
Mã đề: 213
CABDA
BBAAB
DCDAD
ACADA
CBCAD
BBBCD
CDDBB
ACCDA
Mã đề: 214
CCADC
BCBCD
BCACC
DBABA
BCDCB
AAABC
BCACB
ACBAA
Mã đề: 215
BDDCB
CDABC
CCBAC
AACDD
AABBB
CCDBC
BBABD
DBADA
Mã đề: 216
DCBBC
CAAAC
BDBDB
BBAAD
DADDB
DBAAA
BABDB
BBADD
Mã đề: 217
DCAAB
DAAAB
CCBDD
DABDA
ABBBC
ACDDB
DCBCA
DCCDB
Mã đề: 218
CACAD
BDDAA
BDDCB
CCABD
CCCBB
DDDAA
BABBA
ACBAC
Mã đề: 219
ADBAA
DDAAC
BBCAA
ABDCA
CCCAA
DDCDA
DCCAD
DDCCA
Mã đề: 220
DBDCB
DBBDC
DADAC
DCCAD
ACCAD
DCAAC
CADAA
ACDDA
Mã đề: 221
BACCD
CDDDC
AAADC
BCDCC
BCBDB
BBCDC
BCBBD
DDCBB
Mã đề: 222
BABBA
CCADB
CDDDA
DCCCA
DABCA
BBCCB
AACDD
DCDAA
Mã đề: 223
BAADC
BABAD
DDBBB
CCDCB
DCDDC
DDBCB
BCCBC
CCBBD
Mã đề: 224
ADBBC
BADAA
BACCA
BCBDA
DBAAC
BBACC
CACCA
BBACC
Đáp án môn Vật lý thi THPT năm 2021
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.