Đề thi + Đáp án chính thức môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

1512

Tiếng Anh một trong những môn thi thuộc bài thi Ngoại ngữ với 50 câu hỏi (từ câu 1 tới câu 50) và thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

Xem đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Tiếng Anh (Mã đề 401 tới 424).

Đáp án môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Tiếng Anh thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 401
ACAAB
BAADB
BAACD
CBDBC
CDACA
DDDCB
CBCDA
ABBBD
BDBBD
DBDCA
Mã đề: 402
ACBD
DCACC
ABADB
DDDAB
ABABB
DABDA
DDDAA
ABABD
ABBDC
BBAAD
Mã đề: 403
BCBBA
DDABD
ADCDB
BCCBD
AAABC
BADAB
CDBAC
CDCDD
CDCBB
DACDB
Mã đề: 404
DABCD
CBBCD
BCCBD
DABCB
BACCB
ACACB
ACABB
BCAAC
ACACC
ABBAA
Mã đề: 405
DCBCB
BCDBC
DCADC
ACDBB
DDCAC
CCABB
DACDA
DADBB
ABAAB
DBAAD
Mã đề: 406
AACDB
DBBCB
CDBCD
CBBBA
ABCDD
DCAAA
DBBAA
ACCDA
DCDCD
CBACC
Mã đề: 407
ACDAC
DABAC
BCCBA
CBBCD
BAABD
ABBBD
BDDBC
DAADA
BDADC
DAACC
Mã đề: 408
BCDDA
ADBAA
BBBDD
BDACA
BCBCC
CDABD
CACAD
DAADA
CCCDC
CDBCB
Mã đề: 409
DDBBD
BCBAC
CCDAA
DBBAA
DDAAB
ADDDB
DBBAD
DBBBA
BBAAB
ADCAA
Mã đề: 410
DDABA
BBAAC
DDCAD
DBABB
CBCBB
CDBAA
ACDCC
DCDBA
CCCAD
CBBDA
Mã đề: 411
BADDB
ACABD
CACDC
BCCDC
CCBDB
DBCDB
DBABA
BABAC
DBAAA
CCACD
Mã đề: 412
DABBC
ABBAD
CCCAD
DDCBC
DBAAC
DBACA
BDDAA
BDBDB
BCCBC
ACAAD
Mã đề: 413
DBADA
DBDDB
BABDD
ADCAA
CDDAD
AACCC
DCDCC
CACCA
AACCA
ADCAC
Mã đề: 414
BDACB
CABBB
DCCCB
DBABC
DACDD
DBCDC
BDBBC
BCCDD
CDBBD
DDACB
Mã đề: 415
ADDBB
AAABC
ABBDD
ACABD
CCDBB
DDDBC
DAAAC
DDACB
CACAD
CDACD
Mã đề: 416
DBDDA
CDADC
CCBAD
CACAB
DDBDC
CBBBD
DDCCB
BBCCB
DDBDB
CBDCC
Mã đề: 417
CCCBB
CBACD
ACDAA
CCBDD
DABCC
DADDC
DDAAD
DADAD
ACACC
ACDAC
Mã đề: 418
BCADC
BBCCA
DBABB
BDBDC
ABCCD
CADAC
CDDAD
CAACD
AADCA
AABBC
Mã đề: 419
DCDAB
CCDCD
ADBDA
BABDC
BCCDC
ADCAC
DAABB
BAABA
ABADC
BACCB
Mã đề: 420
ACDCB
CCADD
CBBDD
ACCAC
ADDDA
BCBAD
DCBBC
BBDAD
CBDDA
BACAB
Mã đề: 421
DCBCD
CCCBA
ADDBA
BCBBB
AABBA
CBAAD
CCAAA
BBACC
CACAB
BACAB
Mã đề: 422
DDABA
ABCBD
CDBCD
CDAAD
AADCB
AADCD
BDAAC
BBCAC
BBBCA
CBACC
Mã đề: 423
ABDCB
DDABB
ABACB
DDCBD
BDADC
CDCAC
CABAA
CADDB
ADDBC
BCADC
Mã đề: 424
DABDB
ACBDB
DBACB
ADABA
DCCAA
BACAA
BAABD
BDCCD
CCDCD
DDBCB

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.