Đề thi + Đáp án chính thức môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

691

Tiếng Anh một trong những môn thi thuộc bài thi Ngoại ngữ với 50 câu hỏi (từ câu 1 tới câu 50) và thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

Xem đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Tiếng Anh (Mã đề 401 tới 424).

Đáp án môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Tiếng Anh thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 401
A C A A B
B A A D B
B A A C D
C B D B C
C D A C A
D D D C B
C B C D A
A B B B D
B D B B D
D B D C A
Mã đề: 402
A C B D
D C A C C
A B A D B
D D D A B
A B A B B
D A B D A
D D D A A
A B A B D
A B B D C
B B A A D
Mã đề: 403
B C B B A
D D A B D
A D C D B
B C C B D
A A A B C
B A D A B
C D B A C
C D C D D
C D C B B
D A C D B
Mã đề: 404
D A B C D
C B B C D
B C C B D
D A B C B
B A C C B
A C A C B
A C A B B
B C A A C
A C A C C
A B B A A
Mã đề: 405
D C B C B
B C D B C
D C A D C
A C D B B
D D C A C
C C A B B
D A C D A
D A D B B
A B A A B
D B A A D
Mã đề: 406
A A C D B
D B B C B
C D B C D
C B B B A
A B C D D
D C A A A
D B B A A
A C C D A
D C D C D
C B A C C
Mã đề: 407
A C D A C
D A B A C
B C C B A
C B B C D
B A A B D
A B B B D
B D D B C
D A A D A
B D A D C
D A A C C
Mã đề: 408
B C D D A
A D B A A
B B B D D
B D A C A
B C B C C
C D A B D
C A C A D
D A A D A
C C C D C
C D B C B
Mã đề: 409
D D B B D
B C B A C
C C D A A
D B B A A
D D A A B
A D D D B
D B B A D
D B B B A
B B A A B
A D C A A
Mã đề: 410
D D A B A
B B A A C
D D C A D
D B A B B
C B C B B
C D B A A
A C D C C
D C D B A
C C C A D
C B B D A
Mã đề: 411
B A D D B
A C A B D
C A C D C
B C C D C
C C B D B
D B C D B
D B A B A
B A B A C
D B A A A
C C A C D
Mã đề: 412
D A B B C
A B B A D
C C C A D
D D C B C
D B A A C
D B A C A
B D D A A
B D B D B
B C C B C
A C A A D
Mã đề: 413
D B A D A
D B D D B
B A B D D
A D C A A
C D D A D
A A C C C
D C D C C
C A C C A
A A C C A
A D C A C
Mã đề: 414
B D A C B
C A B B B
D C C C B
D B A B C
D A C D D
D B C D C
B D B B C
B C C D D
C D B B D
D D A C B
Mã đề: 415
A D D B B
A A A B C
A B B D D
A C A B D
C C D B B
D D D B C
D A A A C
D D A C B
C A C A D
C D A C D
Mã đề: 416
D B D D A
C D A D C
C C B A D
C A C A B
D D B D C
C B B B D
D D C C B
B B C C B
D D B D B
C B D C C
Mã đề: 417
C C C B B
C B A C D
A C D A A
C C B D D
D A B C C
D A D D C
D D A A D
D A D A D
A C A C C
A C D A C
Mã đề: 418
B C A D C
B B C C A
D B A B B
B D B D C
A B C C D
C A D A C
C D D A D
C A A C D
A A D C A
A A B B C
Mã đề: 419
D C D A B
C C D C D
A D B D A
B A B D C
B C C D C
A D C A C
D A A B B
B A A B A
A B A D C
B A C C B
Mã đề: 420
A C D C B
C C A D D
C B B D D
A C C A C
A D D D A
B C B A D
D C B B C
B B D A D
C B D D A
B A C A B
Mã đề: 421
D C B C D
C C C B A
A D D B A
B C B B B
A A B B A
C B A A D
C C A A A
B B A C C
C A C A B
B A C A B
Mã đề: 422
D D A B A
A B C B D
C D B C D
C D A A D
A A D C B
A A D C D
B D A A C
B B C A C
B B B C A
C B A C C
Mã đề: 423
A B D C B
D D A B B
A B A C B
D D C B D
B D A D C
C D C A C
C A B A A
C A D D B
A D D B C
B C A D C
Mã đề: 424
D A B D B
A C B D B
D B A C B
A D A B A
D C C A A
B A C A A
B A A B D
B D C C D
C C D C D
D D B C B